MOSLIMA ADVOCAAT VECHT TEGEN DE DOODSTRAF IN AZIE

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen de Doodstraf op 10 oktober 2019 is de Maleisische advocate Suzana Norlihan in ons land te gast om te getuigen van haar ervaringen.
Op 10 oktober om 19u30 getuigt ze op de Universiteit Antwerpen, Aula R.001, Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen. 

Suzana Norlihan

De Maleisische Suzana Norlihan, geeft op uitnodiging van de Gemeenschap van Sant’Egidio verschillende lezingen in zowel België als Nederland in het kader van de Werelddag tegen de Doodstraf op 10 oktober. Norlihan is een van de weinigen die in het openbaar spreekt over de doodstraf vanuit Aziatisch perspectief.

Vanuit haar eigen advocatenkantoor vecht de islamitische Norlihan voor een eerlijk proces voor cliënten die door anderen niet geholpen worden, onder meer in doodstrafzaken.

“Een verdachte is ook iemands zoon of dochter, vader of moeder. Als ik kan voorkomen dat iemand de doodstraf krijgt, help ik niet alleen hem, maar een hele familie.”
Norlihan heeft niet alleen juridische kennis over het onderwerp, maar kent het ook uit persoonlijke ervaring; haar broer werd in 2009 ter dood veroordeeld.

De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich wereldwijd in voor afschaffing van de doodstraf. Meer dan 1500 leden van de Gemeenschap schrijven met terdoodveroordeelden. Sinds 2002 organiseert zij jaarlijks op 30 november  ‘Cities for Life’ waarbij wereldwijd aan steden wordt gevraagd een monument te verlichten als teken van steun in de strijd tegen de doodstraf. In 2018 namen meer dan 2000 steden hieraan deel.

Ook organiseert Sant’Egidio jaarlijks een internationale conferentie voor ministers van justitie uit landen waar de doodstraf is afgeschaft en waar deze nog wordt opgelegd.

Afgelopen jaar nam ook de minister van Maleisië deel, en kondigde daar de afschaffing van de doodstraf in zijn land aan. Het voorstel is er nu onderwerp van debat. Meer dan 1200 mensen in dat land zitten op death row.

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]