Jongeren voor Vrede houden halt tegen slechte lucht

Vandaag, zaterdag 23 februari 2019, kwamen 85 Jongeren voor Vrede van Sant’Egidio samen voor een jongerenontmoeting in het Fort van Breendonk om de grootste menselijke tragedie, de Shoah, te herdenken. 

In de voormiddag kregen de jongeren een ontroerende rondleiding aan het fort waar circa 3.600 joden, politieke gevangenen en zigeuners in hechtenis werden gehouden. In zijn nieuwste boek ‘1942’ zegt de rector van de Universiteit Antwerpen Herman Van Goethem: “Breendonk was de hel!”

In de namiddag volgde een uitwisseling tussen de jongeren. Ieder vroeg zich af hoe dit had kunnen gebeuren en wat de jongeren moeten doen opdat niemand nog gediscrimineerd of vervolgd zou worden wegens zijn ras, geloof of cultuur.

De lezing van professor van de KULeuven Jan De Volder bood hierop een antwoord. Hij moedigde de jongeren aan om joodse en andere mensen te leren kennen, want vooroordelen zijn het gemakkelijkst wanneer men iemand niet kent. Hij stuurde de jongeren ook met een opdracht naar huis: “We spreken vandaag over slecht lucht. De lucht die we inademen is inderdaad slecht, het is een lucht van haat, vooroordelen en racisme. Daar doen de Jongeren voor Vrede niet aan mee. De Jongeren voor Vrede sluiten vriendschap met wie anders is. Ze willen samen het verschil maken!”

Op het programma stond ook een ontmoeting met een overlevende van de Holocaust, die getuigde over hoe ze als kind door een mirakel aan de dood ontsnapte.

De dag werd afgesloten met een kaarsenceremonie ter nagedachtenis van de 6 miljoen slachtoffers van de Shoah. Ook werd er een vredesmanifest voorgelezen door 6 jongeren: “Wij engageren ons om in onze steden te werken aan de dialoog tussen mensen en verschillende geloofsovertuigingen om een samenleving op te bouwen waarin respect, vriendschap, solidariteit en de kunst van het samenleven de toekomst verzekeren.”
Na een minuut stilte werd er een teken van vrede uitgewisseld tussen de deelnemende jongeren.

Deze dag was een belangrijke les voor de jongeren die beseften dat ze niet veroordeeld kunnen blijven om enkel toeschouwers te zijn, ze beseften dat elk van hen, hoe jong ook, een marge heeft om mee het verschil te maken. Dat is wat de jongeren van de Gemeenschap van Sant’Egidio zich ook doorheen het jaar hebben voorgenomen: door de vriendschap met minstens één migrantenkind, één zigeunerkind, één dakloze, één bejaarde willen zij het verschil helpen maken.

Deze ontmoetingsdag was een opstap naar de Europese jongerenontmoeting “A Global Friendship to live together in Peace” die van 19 tot 21 juli 2019 in Auschwitz/Krakau zal plaatsvinden.

De Jongeren voor Vrede zetten zich bij Sant’Egidio gedurende het jaar in ons land in voor de armen: in de Scholen van Vrede waar ze kinderen helpen in kansarme wijken, bij eenzame ouderen, bij daklozen en vluchtelingen. Door de vriendschap met de armen hebben ze het belang ontdekt van solidariteit met iedereen om te bouwen aan vrede.

Galerie

Agenda

28 april 2024

Op zondag, 28 april, om 11u, gaat Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen- Brussel, de dankviering voor in de OLV ter Rijkeklarenkerk, Brussel.

14 april 2024

Op zondag, 14 april 2024 om 14u30 gaan kardinaal Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg en Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, een feestelijke dankviering voor in de OLV-kathedraal van Antwerpen