Noodhulp voor de vluchtelingen in Calais

Op 19 juni, daags voor wereldvluchtelingendag, organiseerde een team van Sant’Egidio-België een voedsel- en kledingbedeling voor vluchtelingen in Calais. Enkele duizenden vluchtelingen zijn nog steeds gestrand in de bossen en weiden rond Duinkerken en Calais. Ze komen voornamelijk van Eritrea, Soedan, Afghanistan, en proberen hun kans te wagen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.
De leefomstandigheden in Calais zijn schrijnend. Ze slapen in kleine tenten of openlucht. Er zijn families en alleenstaande minderjarigen bij.
Stevige wandelschoenen, slaapzakken en voedselpakketten waren een welkome ondersteuning voor deze vluchtelingen.
Het werd een hartelijk moment van solidariteit en ontmoeting, afgesloten door een gezamenlijk partijtje volleybal.
De Europese landen moeten zich afvragen hoe migratie beter kan worden georganiseerd. Ook het Verenigd Koninkrijk, dat als een magneet werkt, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen.
Sant’Egidio stelt alvast meer veilige en legale routes voor, zeker voor kwetsbare oorlogsvluchtelingen. Gezien de demografische evoluties moet ook werk worden gemaakt van legale, eventueel tijdelijke, arbeidsmigratie. En natuurlijk moet meer werk worden gemaakt van rechtvaardiger economische verhoudingen tussen noord en zuid en van vreedzame oplossing van conflicten, zodat niemand nog gedwongen wordt zijn land te verlaten.

Galerie

Agenda

16 september 2023

Op zaterdag 16 september vieren wij het 5 jarig bestaan van ons Sociaal Ecologisch project Laudato Si’ ook bekend als Kringwinkel Linkeroever en tweedehandswinkel. We vieren dit samen met de jaarlijkse nazomermarkt op het plein naast de bibliotheek. Naast activiteiten in de winkel vanaf 10.00 uur zijn er 2 optredens gepland: HerMess om 14.15u en […]

10 september 2023

De jaarlijkse interreligieuze vredesbijeenkomst van Sant’Egidio vindt dit jaar plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn, van 10 tot 12 september 2023. Het programma wordt later bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich wel al aanmelden bij info@santegidio.be Voor meer informatie over deze jaarlijkse bijeenkomst kan u terecht op onze pagina over Vrede of neem een kijkje op de […]