Noodhulp voor de vluchtelingen in Calais

Op 19 juni, daags voor wereldvluchtelingendag, organiseerde een team van Sant’Egidio-België een voedsel- en kledingbedeling voor vluchtelingen in Calais. Enkele duizenden vluchtelingen zijn nog steeds gestrand in de bossen en weiden rond Duinkerken en Calais. Ze komen voornamelijk van Eritrea, Soedan, Afghanistan, en proberen hun kans te wagen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.
De leefomstandigheden in Calais zijn schrijnend. Ze slapen in kleine tenten of openlucht. Er zijn families en alleenstaande minderjarigen bij.
Stevige wandelschoenen, slaapzakken en voedselpakketten waren een welkome ondersteuning voor deze vluchtelingen.
Het werd een hartelijk moment van solidariteit en ontmoeting, afgesloten door een gezamenlijk partijtje volleybal.
De Europese landen moeten zich afvragen hoe migratie beter kan worden georganiseerd. Ook het Verenigd Koninkrijk, dat als een magneet werkt, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen.
Sant’Egidio stelt alvast meer veilige en legale routes voor, zeker voor kwetsbare oorlogsvluchtelingen. Gezien de demografische evoluties moet ook werk worden gemaakt van legale, eventueel tijdelijke, arbeidsmigratie. En natuurlijk moet meer werk worden gemaakt van rechtvaardiger economische verhoudingen tussen noord en zuid en van vreedzame oplossing van conflicten, zodat niemand nog gedwongen wordt zijn land te verlaten.

Galerie

Agenda

4 mei 2024

Op zaterdag 4 mei 2024, van 11 tot 18u, zetten de Amici de deuren van hun kunstatelier in Merksem wijd open. Zij vinden het fijn om je te vertellen over wie ze zijn, over hun wekelijkse activiteiten bij ‘de Amici’ en de kunst die ze maken. De Amici bouwen aan een inclusieve maatschappij waarin mensen met […]

28 april 2024

Op zondag, 28 april, om 11u, gaat Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen- Brussel, de dankviering voor in de OLV ter Rijkeklarenkerk, Brussel.