Kamiano - Dak-en thuislozenrestaurant bij Sant'Egidio Antwerpen - Deelnemers aan een sportactiviteit
Kamiano - Dak-en thuislozenrestaurant bij Sant'Egidio Antwerpen - Deelnemers aan een sportactiviteit

Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant’Egidio

Elke woensdagavond en zaterdagmiddag is Kamiano restaurant open voor een gratis warme maaltijd voor al wie in nood is.

Daarnaast kunnen iedere weekdag – behalve woensdag – mensen met complexe problematieken na een intakegesprek terecht bij Kamiano Onthaal voor een ontbijt en lunch, een douche, medische verzorging en gerichte begeleiding. En drie keer per week trekken de vrijwilligers van Kamiano mobiel met een bakfiets de straat op met soep en broodjes op zoek naar de meest geïsoleerde daklozen.

Bij Kamiano krijgen de mensen méér dan alleen een maaltijd. Het is bovenal een plaats waar mensen hun zelfrespect terugvinden en waar vriendschap en nabijheid centraal staan. Daarom bedienen vrijwilligers de gasten aan tafel en heerst er een familiale sfeer.

Wekelijks worden er meer dan duizend maaltijden. De afgelopen jaren ontstonden er ook restaurants in Brussel en Luik.

Voor het geheel tekent een kleine ploeg professionelen, aangevuld met enthousiaste vrijwilligers. Onder hen mensen die dit werk met grote trouw en kunde al vele jaren doen, maar ook vele occasionele vrijwilligers.

De werking ontstond midden jaren 1990. De naam verwijst naar pater Damiaan, door de melaatsen op Molokai ‘Kamiano’ genoemd.

 

Peter- en meterschappen fiscale aftrekbaarheid

Kamiano leeft in belangrijke mate van giften. De kring van grote en kleine sponsors en sympathisanten vormt de levensader van onze werking. Het jaarlijks budget bedraagt ca € 250.000. Wie wil kan voor een jaar “meter” of “peter” worden en zo één of meer maaltijden per week sponsoren. Eén maaltijd kost ons €6, alle kosten inbegrepen.

U kan onze organisatie ook steunen door u aan te melden als vrijwilliger.

Kamiano in 2022

In 2022 werden er 20.094 gratis warme maaltijden vanuit Kamiano uitgedeeld aan dak-en thuislozen. We zien dat dit getal toegenomen is in vergelijking met de 17.875 verstrekte maaltijden in 2021. Dit jaar hebben we terug meer ingezet op gezamenlijk eten in Kamiano. De vraag voor takeaways bleef echter hoog. Voor wie niet in de mogelijkheid is om de maaltijd te komen halen in Kamiano, omwille van mobiliteit, quarantaine of ziekte wordt een home delivery georganiseerd met dank aan de vrijwilligers.

Binnen Kamiano Restaurant wordt er getracht doortastend te werken vanuit het aanvoelen dat mensen kansen nodig hebben, soms meermaals, om hun krachten terug te vinden. Daarom staan persoonlijke contacten en vriendschappen centraal waarbij de vrijwilligers tijd maken voor ontmoetingen en persoonlijke gesprekken. De samenwerking tussen de verschillende sub-werkingen werpt vruchten af.

Op het jaarlijkse kerstfeest op 24 december nodigde Kamiano 400 gasten uit voor een feestlunch. Het werd een hoogtepunt van een familiaal samenzijn van gasten en vrijwilligers die gedurende het hele jaar een helpende hand zijn in Kamiano. De kerstman en kerstvrouw hadden voor allen een geschenk in petto. Daarnaast ging er tegelijkertijd een ploeg op pad om vrienden op te zoeken in het ziekenhuis, afkickcentra, revalidatiecentrum of thuis.