Een “humanitaire corridor” is een veilige en legale toegangsweg tot ons land voor kwetsbare vluchtelingen. In plaats van zich aan een levensgevaarlijke reis te moeten wagen en zich toe te vertrouwen aan mensensmokkelaars, kunnen deze mensen in nood reizen zoals u en ik: met een visum en per vliegtuig. Eens aangekomen in ons land kunnen ze hier asiel aanvragen. De “Humanitaire Corridors” zijn complementair aan het hervestigingsprogramma van de overheid, omdat het project uitgaat van de civiele samenleving en mee door geloofsgemeenschappen wordt bekostigd (Community Sponsorship).

 

Wat doet Sant’Egidio?

 

In akkoord met de Belgische overheid vliegt Sant’Egidio 250 vluchtelingen met een kwetsbaar profiel over naar ons land. Samen met haar partners begeleidt ze hen tijdens en na de asielprocedure en helpt bij hun integratie. Het project kan rekenen op de actieve steun van de Belgische bisschoppen en alle erkende erediensten in ons land. Het is een voorbeeld bij uitstek van oecumenische en interreligieuze samenwerking. In totaal brachten Sant’Egidio en partners sinds 2016 al meer dan 4500 kwetsbare vluchtelingen naar Europa, voornamelijk naar Italië en Frankrijk, en ook 150 naar ons land.

 

Wie zijn de begunstigden?

 

Kwetsbaarheid is het hoofdcriterium om in aanmerking te komen. Het gaat dus voornamelijk om gezinnen met kinderen, ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Deze mensen komen uit conflictgebieden in het Midden-Oosten, Afrika of Centraal-Azië en hebben diverse religieuze en culturele achtergronden. Ook eventuele banden met België kunnen een bijkomend criterium vormen. Kandidaten worden meermaals grondig geïnterviewd en voorbereid op hun nieuwe leven. De overheden voeren de veiligheidsscreening uit. Bij de gehele procedure staat Sant’Egidio in nauw contact met de federale asielinstanties en het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR).

 

Wat kan u betekenen?

 

Veel! Lokale vrijwilligersgroepen vormen een onmisbare schakel in de keten van de Humanitaire Corridors. Zij staan in voor de lokale opvang van vluchtelingen, door hen een woning ter beschikking te stellen en hen op andere manieren te begeleiden, voor minstens een jaar. De eerste weken staan ze ook in voor financiële ondersteuning. Ook na de toekenning van het internationale beschermingsstatuut, helpen de vrijwilligers de betrokkenen integreren in de nieuwe samenleving. Voor begeleiding daarbij kunnen zij terugvallen op ondersteuning van Sant’Egidio en partners. Door als vrijwilliger mee kwetsbare vluchtelingen op te vangen, geeft u hen het perspectief op een nieuwe toekomst terwijl ook uw eigen wereld verruimt. Zo maakt u mee het verschil!

 

Contact — Tel: 02/512.45.46

 

E-mail: humanitairecorridors@santegidio.be