Pandemie in Afrika: rouw om de dood van twee verantwoordelijken van het Dream-centrum in Tanzania

De pandemie in Afrika en Tanzania laat haar gevaarlijke kracht zien.

Met grote droefheid vernam Sant’Egidio het pijnlijke nieuws van het overlijden aan Covid van twee verantwoordelijken van de Dream-centra in Tanzania, Dr. Margareth Mhema uit Iringa en Dr. James Urasa uit Arusha.

Twee goede vrienden, ernstige en edelmoedige professionals. Beiden werkten al vele jaren met de grootste toewijding sinds de start van het Dream-programma in Tanzania: Met haar ruime ervaring in de pediatrie en met haar grote menselijkheid was Dr. Margareth Mhema een begrip geworden in het centrum voor de zorg voor kinderen. Dr James Urasa was verantwoordelijk voor de apotheek in het Dream-Centrum in Arusha, een taak die hij minzaam en met grote zorg uitvoerde.

Hun dood betekent een groot verlies voor de patiënten en voor allen die de afgelopen jaren met hen hebben samengewerkt aan het DREAM-programma in een land waar de pandemie zich in een alarmerend tempo verspreidt.

Met de bekendmaking van dit nieuws bevestigt Sant’Egidio opnieuw haar engagement ten aanzien van Tanzania en heel Afrika. De Gemeenschap blijft ervoor ijveren dat alle mogelijke krachten worden ingezet voor de preventie en de behandeling van Covid en dat de vaccinatiecampagne spoedig wordt uitgebreid tot het hele Afrikaanse continent.

Gallerij

Agenda

8 juni 2023

We hebben het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst getiteld “The War in Ukraine: A Call for Peace”, gepromoot door de katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding. Aan het rondetafelgesprek zullen vooraanstaande academici deelnemen. Sprekers: Prof. Jan De Volder, Prof. Koen Schoors, Prof. Laura Rizzerio Voor meer informatie en inschrijving: kerknet.be

24 augustus 2023

Van 25 tot 27 augustus 2023 blaast Youth for Peace, de jongerenbeweging van Sant’Egidio, verzamelen voor een Jongerenweekend in het Italiaanse Padua-Venetië. Geïnteresseerde jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich hier inschrijven.