Persbericht Nice

PERSBERICHT 29 oktober 2020 

NICE, SANT’EGIDIO:

TERREURAANSLAG TEGEN GELOVIGEN IN DE KATHEDRAAL – GEBEDSPLAATSEN MOETEN WORDEN BESCHERMD –  HET SAMENLEVEN MOET WORDEN GEVRIJWAARD  – DRINGENDE INZET NODIG OM EEN “BOTSING VAN BESCHAVINGEN” TE VERMIJDEN

Sant’Egidio drukt haar medeleven uit met de slachtoffers en hun naasten van de zware terreuraanslag in de kathedraal van Nice, die het leven heeft gekost aan drie personen en enkele anderen verwond heeft. Die terreurdaad lokt terecht grote verontwaardiging uit en vraagt van iedereen een duidelijke veroordeling.

De gemeenschap van Sant’Egidio drukt haar nabijheid uit aan het Franse volk en aan het bisdom Nice, dat getroffen werd door dit even onzinnige als barbaarse terrorisme.

Tegelijkertijd nodigt Sant’Egidio gelovigen van alle religies, in het bijzonder de christenen en de moslims, uit om de godsdienst te dissociëren van iedere vorm van geweld dat in naam van God wordt gepleegd.

Met een netwerk van mannen en vrouwen die verenigd zijn in de “Geest van Assisi”, hebben we nog op 20 oktober laatstleden in Rome een plechtige oproep tot vrede ondertekend, samen met paus Franciscus en andere vooraanstaande vertegenwoordigers van het christendom, de islam en andere godsdiensten (link).

We moeten absoluut deze nieuwe, gevaarlijke vormen van instrumentalisering van de godsdienst vermijden. De poging om een nieuwe “botsing van beschavingen” uit te lokken, moet worden gestopt. Die komt voort uit economische, politieke en ideologische motieven, die evenwel veraf staan van ware godsdienstigheid. Ze dient geen ander doel dan het vreedzaam samenleven en de integratie, die niet zonder moeite in Europa tot stand zijn gekomen, te ondermijnen,

In gebedsplaatsen moet iedere haat ontoelaatbaar zijn en is de naam van God de naam van de vrede. In die zin zijn cultusplaatsen, zoals kerken, moskeeën en, synagogen, de eerste plaatsen die moeten gevrijwaard worden van ieder geweld.

29 oktober 2020

Meer info: Jan De Volder, woordvoerder Sant’Egidio + 32 495 79 50 91

Galerie

Agenda

16 juli 2024

Elke zomer zet Simeon en Hanna zijn tuin en deuren open voor vriendschap en ontmoeting. Familie, vrienden en sympathisanten zijn welkom op volgende dinsdagen van 15-17u in het Huis van Sant’Egidio te Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen. 16 juli – Zingen met Jan op de accordeon en taart 23 juli – Shajin op de klarinet en […]

21 juli 2024

Op 21 juli vindt de jaarlijkse zomeruitstap “Volkeren van Vrede” plaats, georganiseerd door Sant’Egidio. Dit jaar brengen we een bezoek aan het Atomium in Brussel en iedereen is welkom! We vertrekken om 8u30 met de bus aan Tutti (St. Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem). Voor ‘s middags vragen we om zelf een picknick mee te nemen […]