Religieuze leiders denken na over de rol van religies na de pandemie

 

“Wees samen zichtbaar en vorm de gist van de verbondenheid. Laat jullie daarom horen!”

In haar videoboodschap bevestigde Minister Annelies Verlinden, de cruciale rol die religies spelen in deze moeilijke tijden van COVID-19; ze noemde hen de verdedigers van de nationale cohesie en het sociale weefsel, waar aandacht voor de meest behoeftigen  en gepast antwoord is tegen de heersende opvattingen over polarisatie. Ze benadrukte ook de rol van de gelovigen van de verschillende religies bij het mobiliseren voor de planeet en klimaatverandering.

Sant’Egidio bracht in het kader van en ter voorbereiding op de Human Fraternity-dag (4 februari) een virtuele vergadering van de leiders van de in België aanwezige godsdiensten en geloofsovertuigingen samen rond het thema “De wereld na de pandemie. De rol van religies.” Na de opening door professor Jan De Volder, secretaris-generaal van Sant’Egidio BXL Europe en moderator, werd een openingswoord gehouden door de Ambassadeur van het Koninkrijk Jordanië in België en de EU, H.E, Madame Majali.

De genodigden converseerden over het belang van solidariteit die gekoppeld moet zijn aan  gerechtigheid. Daarnaast kwam het belang van religies voor het mentale en fysieke welzijn van de mens in onze samenleving aan bod. In deze kwestie verwoordden de vertegenwoordigers de indruk dat hun stem hierin te weinig wordt gehoord.

De World Interfaith Harmony Week werd voor het eerst gesuggereerd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 23 september 2010 door Zijne Majesteit Koning Abdullah II van Jordanië. Een maand later, op 20 oktober 2010, werd het unaniem aangenomen door de VN; nu is de eerste week van februari, officieel de World Interfaith Harmony Week.

Sant’Egidio organiseert elk jaar, zowel in Antwerpen als in Brussel, een ontbijt dat de hoofden van de in België erkende religies samenbrengt.

Het webinar bracht zo’n 25 vertegenwoordigers van de verschillende Kerken en godsdiensten in België samen.

Brussel, 3 Februari 2021

Galerie

Agenda

28 april 2024

Op zondag, 28 april, om 11u, gaat Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen- Brussel, de dankviering voor in de OLV ter Rijkeklarenkerk, Brussel.

14 april 2024

Op zondag, 14 april 2024 om 14u30 gaan kardinaal Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg en Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, een feestelijke dankviering voor in de OLV-kathedraal van Antwerpen