Romero en de hedendaagse martelaren

16 maart 2022

 

Op donderdag 24 maart herdacht Sant’Egidio de moord op Mgr Oscar Arnulfo Romero, aartsbisschop van San Salvador. Dit gebeurde met een gebedswake in de OLV ter Rijkeklarenkerk in Brussel om 19u30. De wake vond plaats in samenwerking met de Latijns-Amerikaanse gemeenschap.