Samen voor Afrika Hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Japanse boeddhistische vereniging Rissho Kosei-kai en Sant’Egidio

Op 17 april werd een online bijeenkomst gehouden om de overeenkomst tussen de Japanse boeddhistische lekenvereniging Rissho Kosei-kai en de Gemeenschap van Sant’Egidio te vieren. Deze overeenkomst werd ondertekend op 2 november 2016 tijdens de Internationale Ontmoeting van Assisi “Dorst naar Vrede”. Dankzij de aanwezigheid van paus Franciscus werd dit het begin van een nieuw tijdperk van dialoog en samenwerking tussen de christelijke kerken en de grote wereldgodsdiensten.
In deze jaren van vriendschap zijn verschillende vormen van gezamenlijke inzet en solidariteit ontwikkeld in Malawi.

De bijeenkomst van vandaag was een gelegenheid om opnieuw na te denken over de actualiteit en de toekomstperspectieven van deze overeenkomst. De verrichte activiteiten in Afrika werden besproken en de wens om het akkoord uit te breiden werd opnieuw bevestigd. Het gaat om een ruimer engagement inzake de opvoeding, de bescherming en de groeikansen van de nieuwe generaties van dit jonge continent, dat bruist van energie en mogelijkheden, maar dat vaak wordt vergeten of uitgebuit.

Zoals te lezen staat in de tekst van 2016 is het duidelijke besef aanwezig van de banden van onderlinge afhankelijkheid die tussen alle volkeren van de wereld bestaan en van de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Aandacht voor het lijden van de armsten en inzet voor de vrede brengen Rissho Kosei-kai  en Sant’Egidio nog dichter bij elkaar: dat was dan ook het kader van de bijeenkomst van vandaag.
Tijdens de bijeenkomst werd de hoop uitgesproken dat deze gemeenschappelijke verbintenis een voorbeeld mag zijn voor veel leden van verschillende godsdiensten en van mensen van goede wil om met edelmoedigheid te antwoorden op de grote dorst naar vrede in de wereld.

Gallerij

Agenda

8 juni 2023

We hebben het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst getiteld “The War in Ukraine: A Call for Peace”, gepromoot door de katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding. Aan het rondetafelgesprek zullen vooraanstaande academici deelnemen. Sprekers: Prof. Jan De Volder, Prof. Koen Schoors, Prof. Laura Rizzerio Voor meer informatie en inschrijving: kerknet.be

24 augustus 2023

Van 25 tot 27 augustus 2023 blaast Youth for Peace, de jongerenbeweging van Sant’Egidio, verzamelen voor een Jongerenweekend in het Italiaanse Padua-Venetië. Geïnteresseerde jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich hier inschrijven.