Samen voor Afrika Hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Japanse boeddhistische vereniging Rissho Kosei-kai en Sant’Egidio

Op 17 april werd een online bijeenkomst gehouden om de overeenkomst tussen de Japanse boeddhistische lekenvereniging Rissho Kosei-kai en de Gemeenschap van Sant’Egidio te vieren. Deze overeenkomst werd ondertekend op 2 november 2016 tijdens de Internationale Ontmoeting van Assisi “Dorst naar Vrede”. Dankzij de aanwezigheid van paus Franciscus werd dit het begin van een nieuw tijdperk van dialoog en samenwerking tussen de christelijke kerken en de grote wereldgodsdiensten.
In deze jaren van vriendschap zijn verschillende vormen van gezamenlijke inzet en solidariteit ontwikkeld in Malawi.

De bijeenkomst van vandaag was een gelegenheid om opnieuw na te denken over de actualiteit en de toekomstperspectieven van deze overeenkomst. De verrichte activiteiten in Afrika werden besproken en de wens om het akkoord uit te breiden werd opnieuw bevestigd. Het gaat om een ruimer engagement inzake de opvoeding, de bescherming en de groeikansen van de nieuwe generaties van dit jonge continent, dat bruist van energie en mogelijkheden, maar dat vaak wordt vergeten of uitgebuit.

Zoals te lezen staat in de tekst van 2016 is het duidelijke besef aanwezig van de banden van onderlinge afhankelijkheid die tussen alle volkeren van de wereld bestaan en van de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Aandacht voor het lijden van de armsten en inzet voor de vrede brengen Rissho Kosei-kai  en Sant’Egidio nog dichter bij elkaar: dat was dan ook het kader van de bijeenkomst van vandaag.
Tijdens de bijeenkomst werd de hoop uitgesproken dat deze gemeenschappelijke verbintenis een voorbeeld mag zijn voor veel leden van verschillende godsdiensten en van mensen van goede wil om met edelmoedigheid te antwoorden op de grote dorst naar vrede in de wereld.

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]