Sant’Egidio in Corona-tijden

Ouderen en daklozen anders nabij zijn
Het Coronavirus heeft het vooral gemunt op ouderen, zieken en mensen die al verzwakt waren. Het is een doelgroep waar Sant’Egidio zich bij uitstek voor inzet, en des te meer in deze Corona-tijden. De paradox is dat fysieke afstand bewaren (‘social distancing’) – tegen de gewone aanpak in – op dit moment de goede manier is om zorg en bekommernis te tonen voor deze zwakkere medemensen.

Onze professionelen en vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor mensen op straat (zoals in Kamiano), voor ouderen (zoals in Simeon en Hanna) en voor zieken (zoals in Martin Luther King), doen dat evident met in acht name van alle aangewezen voorzichtigheidsregels. Nu het verboden of afgeraden wordt voor jongere mensen om ouderen op te zoeken, zoeken zij creatieve manieren om hun nabijheid te laten blijken, zoals het schrijven van ouderwetse brieven of het doorsturen van filmpjes op de smartphone.

Isolatie en quarantaine blijken vandaag een belangrijk deel van de strategie om de pandemie in te dammen, maar dit mag geen aanleiding zijn om terug te plooien op jezelf en ouderen of daklozen aan hun lot over te laten. Wel integendeel, deze plaag is een uitdaging voor ieders verantwoordelijkheidszin, burgerzin, creativiteit en solidariteit.

Samenkomen in gebed
In deze strijd tegen het kwade is het gebed een belangrijk wapen. Bidden voor de genezing van de zieken, voor al wie hen verzorgt, voor het spoedige einde van deze pandemie is cruciaal in het reële en spirituele verzet, in het geloof dat de Heer het vertrouwvol gebed verhoort. Daarom roept Sant’Egidio op tot volhardend gemeenschappelijk en individueel gebed, naast de aalmoes en het vasten een essentieel onderdeel van de veertigdagentijd.

De gebedssamenkomsten vinden plaats met respect voor de regels die de burgerlijke en kerkelijke overheden hebben uitgevaardigd. Het is ook mogelijk het gebed vanop afstand te volgen, voornamelijk via internet. Iedere dag om 18u is er een gebed in het Kerkje van Sant’Egidio in Rome dat te volgen is via de website (in het Italiaans). In het Nederlands is het gebed vanuit Sint-Carolus Borromeus in Antwerpen iedere woensdag rechtstreeks te volgen via Radio Maria. U mag ook altijd gebedsintenties bezorgen op info@santegidio.be

Niet de eerste keer
Het coronavirus bedreigt op dit moment vooral Europa, en de rijkere delen van de wereld. Sant’Egidio heeft ervaring met het bestrijden van pandemieën zoals Ebola en Hiv-Aids, met name in Afrika. En het is onze ervaring dat een wetenschappelijk verantwoorde aanpak en een spirituele strijd in het gebed elkaar niet uitsluiten, maar integendeel elkaar aanvullen. Alleen zo kan de ziekte – die een uiting is van de macht van het kwade – uiteindelijk worden overwonnen.

Sant’Egidio nodigt al haar sympathisanten uit moedig en vol vertrouwen deze strijd mee te voeren.

Galerie

Agenda

8 juni 2024

Samen met de dertigste verjaardag van Kamiano – de dak- en thuislozenwerking van Sant’Egidio in Antwerpen – viert AtelierKamiano zijn vijfde verjaardag op 8 juni. Dat gebeurt met een tentoonstelling en presentatie van ons ‘BOEK’, dat ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis wordt uitgebracht. Tijdens de tentoonstelling ‘DE (T)HUISKAMER’ kan u de werken bewonderen die […]

26 augustus 2024

De jaarlijkse Youth for Peace bijeenkomst wordt dit jaar van 27 tot 29 augustus 2024 in Berlijn gehouden. Meer informatie volgt.