Specialisten steunen voorstel regularisatie mensen zonder papieren

20 april 2020

Bart Criel en Kirsten Accoe, twee specialisten Openbare Gezondheidszorg die verbonden zijn aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, steunen het voorstel van Jan De Volder om over te gaan tot een collectieve regularisatie van mensen zonder geldige verblijfspapieren. Net zoals Portugal gedaan heeft en nu ook andere EU-landen overwegen te doen. Dat is niet alleen een humanitaire maatregel, het is ook in ons aller belang. Lees hun opinie, die verscheen in De Morgen van 14 april hier.