“The Imam and the Pastor” uit Nigeria getuigen voor 2.000 leerlingen en studenten

Voormalige gezworen vijanden ijveren nu samen voor vrede tussen moslims en christenen en tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen

Op 5 en 6 november 2019 waren imam Muhammad Ashafa en pastor James Wuye uit Nigeria te gast in ons land om hun opmerkelijke verhaal te brengen. Als leiders van radicale christelijke en islamitische jongerenbewegingen stonden ze jarenlang als vijanden tegenover elkaar. Na hun wonderbaarlijke verzoening trekken ze als vrienden rond met een boodschap van vrede,  verzoening en interlevenbeschouwelijke verstandhouding.

In de jaren 1990 waren James Wuye en Muhammad Ashafa de radicale aanvoerders van jongerenmilities die elkaar bevochten, in de context van het groeiende etnische en communautaire geweld in Kaduna, in Noord-Nigeria.

In de confrontaties gingen vele huizen en gebouwen in vlammen op, en werden velen gewond en vermoord. Aan beide zijden klonk de roep om wraak. In de daaropvolgende botsingen leden beide leiders persoonlijke verliezen. Imam Ashafa verloor twee broers en zijn geestelijke vader in het conflict. Pastor Wuye verloor niet alleen een goede vriend, ook zijn rechterhand moest worden geamputeerd.

Toen gebeurde iets ongelooflijks. Door een gelukkig toeval ontmoetten de twee aartsvijanden elkaar en raakten in gesprek. Uiteindelijk drong het besef door dat ze hun gemeenschappen en godsdienst beter konden beschermen door zich met elkaar te verzoenen.

Na verloop van tijd richtten de twee mannen het Interfaith Mediation Center op. Dat is een interreligieuze, grassrootsorganisatie die de kloof tussen christenen en moslims in Nigeria tracht te overbruggen. Ze organiseren onder meer trainingsprogramma’s om voormalige militieleden tot vredesactivisten om te vormen. En in geval van etnisch-religieus conflict elders in Nigeria trekken ze  erop uit om te gaan bemiddelen.

Hun model van interreligieuze dialoog en verzoening wekte ook elders aandacht en geldt als een ‘good practice’ van interreligieuze dialoog. Bekijk hier de clip van de documentaire “The Imam and the Pastor”.

Sinds enkele jaren gaan Wuye en Ashafa samen getuigen, zowel binnen als buiten Nigeria, om mensen en groepen die van elkaar verschillen te leren hoe ze met elkaar in het reine kunnen komen en vreedzaam kunnen samenleven.

Op dinsdag, 5 november 2019 spraken ze  in Leuven over “From Hatred and Violence to Reconciliation and Peace Making. Pastor James and Imam Muhammad from Nigeria”. Een 650-tal studenten namen deel. De conferentie werd geopend door burgemeester van Leuven Mohammed Ridouani en Professor Jan De Volder.

Op woensdag 6 november 2019 getuigden ze voor meer dan 800 leerlingen van middelbare Scholen in Theater Elckerlyc. Daarenboven volgden 200 leerlingen de getuigenis op school via een LIVE stream door plaatsgebrek in het overvolle theater.

Diezelfde avond brachten ze ook op de Universiteit van Antwerpen hun getuigenis voor hogeschool- en universiteitsstudenten.

 

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]