Uitnodiging getuigenis: “Beira na de cycloon”

23 april 2019

Op donderdag 25 april om 19u30 spreken Annemarie Pieters en Marielle De Bolle over de situatie en hun wedervaren in Beira, de Mozambikaanse stad die zo hard door cycloon Idai werd getroffen. Deze twee medewerkers van Sant’Egidio reisden kort na de ramp naar Beira, om er in eerste lijn mee te werken aan de noodhulpverlening aan de slachtoffers en eerste wederopbouw na de cycloon. Er is grote nood aan voedsel, drinkbaar water en medicijnen, terwijl het water maar mondjesmaat wegtrekt en epidemieën de verzwakte bevolking bedreigen. Van harte aanbevolen!

Plaats: Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen