VERKLARING TGV DAG VAN ROUW EN NATIONALE FEESTDAG

WELK LAND WILLEN WE ZIJN? ALLEEN KUN JE JE NIET REDDEN!
VERKLARING TGV DAG VAN ROUW EN NATIONALE FEESTDAG 20-21 JULI 2021

Op deze nationale dag van rouw wil de Gemeenschap van Sant’Egidio haar nabijheid uitdrukken met alle slachtoffers van de ongeziene overstromingen in ons land. Tegelijkertijd verheugen we ons over de hulpverlening en de grote golf van solidariteit die zeer snel op gang kwam.

Deze dag van rouw, samen met de nationale feestdag van morgen, moet ons doen nadenken over welk land en welke samenleving we willen zijn en welke richting we willen uitgaan in de 21ste eeuw.
Dit drama vindt plaats temidden van andere tragedies: de grote pandemie die al anderhalf jaar het sociale leven zeer heeft verstoord en ook het drama van vele vluchtelingen en migranten. Hoe verschillend ook, deze uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, vertonen een gelijkaardig patroon. Alle hebben een grensoverschrijdend karakter; alle treffen ze potentieel iedereen, maar de meest kwetsbaren het eerst; en het antwoord op alle drie is te vinden in solidariteit en creatieve innovatie.

Tegenover de klimaatopwarming, de wereldwijde gezondheidscrisis, de planetaire ongelijkheden op sociaal-economisch vlak, en de vele oorlogen en crisissituaties, kan ons land niet alleen opereren. Europese en andere internationale samenwerkingsverbanden zijn meer dan ooit op hun plaats om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De overstromingen troffen iedereen in het rampgebied, maar het meest van al arme en kwetsbare mensen die in slechte huizen wonen en geen reserves hebben. De Coronapandemie trof iedereen, maar het meest van al de ouderen, de mensen met een handicap en alle bewoners van collectieve voorzieningen, waar de dood en het isolement hard hebben toegeslagen. En ieder migratieverhaal is anders, maar dat van de meest kwetsbaren is het meest tragisch. De wanhoopsactie van de mensen zonder papieren in Brussel vestigt de aandacht op de moeilijke situatie van diegenen die geen toekomst mogen opbouwen in ons land en die geen gehoor vinden.

Het antwoord op al deze uitdagingen kan alleen liggen in meer solidariteit. Als België een land is waar het goed leven is voor velen, heeft dat niet alleen te maken met de collectieve rijkdom en vrijheden die we hier genieten, maar ook met de sterke solidariteitsnetwerken, die we hebben opgebouwd en die ervoor zorgen dat we niemand achterlaten. Het is deze traditie van open staan in de wereld en van solidariteit en creatieve innovatie die we opnieuw moeten uitvinden en actualiseren in deze 21ste eeuw: in de aanpassing aan de veranderende klimatologische omstandigheden, in nieuwe vormen van ouderenzorg, en ook in nieuwe wegen voor legale migraties. Kwetsbare vluchtelingen hebben naast hervestigingsprogramma’s nood aan bijkomende legale routes zoals humanitaire corridors; daarnaast is er nood aan circulaire arbeidsmigratie en hebben ook regularisaties van geïntegreerde mensen zonder papieren een rol te spelen.

De ecologische crisis, de gezondheidscrisis en de migratiecrisis tonen aan: jezelf kun je nooit alleen redden, een betere toekomst moeten we allen samen bouwen, waarbij we niemand uit het oog verliezen, de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en waarbij we de zwaksten onder ons het meest ondersteunen. Voor zo’n land en voor zo’n Europa wil Sant’Egidio zich blijven inzetten.

Galerie

Agenda

16 juli 2024

Elke zomer zet Simeon en Hanna zijn tuin en deuren open voor vriendschap en ontmoeting. Familie, vrienden en sympathisanten zijn welkom op volgende dinsdagen van 15-17u in het Huis van Sant’Egidio te Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen. 16 juli – Zingen met Jan op de accordeon en taart 23 juli – Shajin op de klarinet en […]

21 juli 2024

Op 21 juli vindt de jaarlijkse zomeruitstap “Volkeren van Vrede” plaats, georganiseerd door Sant’Egidio. Dit jaar brengen we een bezoek aan het Atomium in Brussel en iedereen is welkom! We vertrekken om 8u30 met de bus aan Tutti (St. Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem). Voor ‘s middags vragen we om zelf een picknick mee te nemen […]