Verklaring van de Gemeenschap van Sant’Egidio na de aanslag in Wenen, 3 november 2020

De aanslag in Wenen op de avond van Allerzielen voegt zich bij de zovele geweldplegingen die de laatste dagen in Frankrijk hebben plaatsgevonden. De gemeenschap van Sant’Egidio leeft mee met alle slachtoffers, van welke gezindheid ook. Ze dankt de moslims en joden die hun meeleven en solidariteit hebben betuigd bij de aanslagen op christelijke kerken, zoals in Nice. We sluiten ons graag aan bij de uitspraak van de Imam Ahmad al-Tayyeb, sjeik van de gezaghebbende universiteit van Al-Azhar (Caïro, Egypte) die op de interreligieuze vredesbijeenkomst van Sant’Egidio “in de geest van Assisi” te Rome op 20 oktober 2020 verklaarde dat geweldplegingen niet kunnen gerechtvaardigd worden in naam van God. Gebedshuizen zijn plaatsen waar mensen hun toevlucht komen zoeken tegen alle vormen van kwaad. Daarom zijn ze traditioneel niet alleen plaatsen van gebed maar ook asielplaatsen voor wie voor geweld op de vlucht is. Ze vragen ieders respect als “broedplaatsen” voor wereldwijde broederschap onder alle mensen en volkeren, zoals paus Franciscus zegt in zijn jongste encycliek Fratelli Tutti.

 

 

Gallerij

Agenda

8 juni 2023

We hebben het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst getiteld “The War in Ukraine: A Call for Peace”, gepromoot door de katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding. Aan het rondetafelgesprek zullen vooraanstaande academici deelnemen. Sprekers: Prof. Jan De Volder, Prof. Koen Schoors, Prof. Laura Rizzerio Voor meer informatie en inschrijving: kerknet.be

24 augustus 2023

Van 25 tot 27 augustus 2023 blaast Youth for Peace, de jongerenbeweging van Sant’Egidio, verzamelen voor een Jongerenweekend in het Italiaanse Padua-Venetië. Geïnteresseerde jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich hier inschrijven.