In 2020 werd de vzw Sant’Egidio BXL Europe opgericht (met nummer BE 0476.154.291 en adres Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel).
De vereniging behartigt de lokale en internationale activiteiten van Sant’Egidio in en vanuit Brussel.
Ze omvat
  • 1) de vroegere vzw Viva Africa;
  • 2) de vroegere internationale vzw Fédération européenne des Communautés de Sant’Egidio;
  • 3) de lokale activiteiten van Sant’Egidio zoals Kamiano (restaurant voor daklozen), de werking voor ouderen, en de School van Vrede voor kinderen in Molenbeek.

Giften

Rekeningnummer: IBAN BE 03 7320 1530 9984 – BIC: CREGBEBB

Met de steun van