Werelddag van Grootouders en Ouderen: Sant’Egidio spant zich in om de boodschap van paus Franciscus overal te verspreiden

De door paus Franciscus gewenste Werelddag van Grootouders en Ouderen wordt gevierd op 25 juli. Aan hen heeft de paus, in deze door de pandemie geteisterde tijd, een boodschap gericht met de titel “Ik ben elke dag bij jullie”, waarin hij wenst dat iedereen door een “engel” wordt bezocht en waarin hij tegelijkertijd aan iedere bejaarde vraagt om een beslissende rol te spelen bij de opbouw van de toekomst van allen:

“Ik zou u willen zeggen dat u onmisbaar bent om in broederlijkheid en vriendschap de wereld van morgen gestalte te geven, de wereld waarin wij en onze kinderen en kleinkinderen zullen leven als de storm is gaan liggen. Drie pijlers moeten deze nieuwe wereld ondersteunen, die u, beter dan anderen, kunt helpen oprichten: dromen, herinneringen en gebeden. De nabijheid van de Heer zal de kracht geven om een nieuwe reis aan te vatten, zelfs aan de meest kwetsbaren onder ons, langs de wegen van dromen, herinneringen en gebeden”.

De Gemeenschap van Sant’Egidio, die de paus dankbaar is voor dit initiatief, neemt deel aan de viering van dit feest: enkele honderden bejaarde Romeinen zullen aanstaande zondag om 10.00 uur deelnemen aan de eucharistieviering die door de paus in de Sint-Pietersbasiliek wordt opgedragen.

Bovendien zal de Gemeenschap in heel Italië zorgen voor de verspreiding van de boodschap die paus Franciscus tot de ouderen heeft gericht. De brief zal persoonlijk worden overhandigd of per post worden verzonden – mede dankzij de steun van Enel Cuore, dat de Gemeenschap reeds lang steunt in haar inzet voor de ouderen – aan enkele tienduizenden ouderen in heel Italië, in steden, dorpen en op eilanden.

Galerie

Agenda

16 december 2023

Indien u niet kan deelnemen aan één van onze kerstfeesten, maar wil wel een bijdrage leveren door enkele geschenken in te zamelen, kan u deze elke weekdag tussen 9u en 17u afgeven in Sant’Egidio, Kammenstraat 51 (of Lombardenstraat 28) te Antwerpen, t.e.m. vrijdag 15 december 2023. Op 16 december kan u tussen 10u en 16u […]

23 december 2023

Indien u niet kan deelnemen aan één van onze kerstfeesten, maar u wil wel een bijdrage leveren door enkele geschenken in te zamelen, dan kan u deze elke weekdag tussen 9u en 17u afgeven in Sant’Egidio, Kammenstraat 51 (of Lombardenstraat 28) te Antwerpen, t.e.m. vrijdag 22 december 2023. Tevens kan u zich hier inschrijven om […]