Werelddag van Grootouders en Ouderen

26 juli 2021

Paus Franciscus heeft de vierde zondag van Juli uitgeroepen tot Werelddag van Grootouders en Ouderen. Als thema werd gekozen voor: ik ben met jullie alle dagen (Mt. 28).

Ter gelegenheid hiervan organiseerde Sant’Egidio gisteren een feestelijke en intergenerationele eucharistieviering in de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen.

Tijdens de viering werd de boodschap van de paus aan de ouderen voorgelezen: “Ik zou u willen zeggen dat u onmisbaar bent om in broederlijkheid en vriendschap de wereld van morgen gestalte te geven, de wereld waarin wij en onze kinderen en kleinkinderen zullen leven als de storm is gaan liggen. Drie pijlers moeten deze nieuwe wereld ondersteunen, die u, beter dan anderen, kunt helpen oprichten: dromen, herinneringen en gebeden. De nabijheid van de Heer zal de kracht geven om een nieuwe reis aan te vatten, zelfs aan de meest kwetsbaren onder ons, langs de wegen van dromen, herinneringen en gebeden”.

Na de viering deelden jongeren rozen en ijsjes uit aan hun oudere vrienden.

Ook in Brussel bracht Sant’Egidio  jong en oud bijeen in het teken van deze werelddag.

Galerij