Zalig Pasen!

17 april 2022

Christus is verrezen. Wij wensen u een vrolijk Pasen. Moge het waarlijk het begin zijn van een tijd van verrijzenis, waarin het leven zal zegevieren over de dood en vrede spoedig zal komen voor ieder volk en ieder mens.