Zuid-Soedan: staakt-het-vuren vanaf 15 januari en een stappenplan om de eenheid en verzoening van het land te consolideren

De Verklaring van Rome die op 12 januari op het hoofdkantoor van de Gemeenschap van Sant’Egidio is ondertekend “brengt voor het eerst alle politieke partijen van het land samen”. Dit werd herinnerd door Paolo Impagliazzo, Secretaris Generaal van Sant’Egidio, die alle deelnemers bedankte voor de geleverde inspanningen. Het document, aldus P. Impagliazzo, is het resultaat van vele dagen werk, maar ook van Sant’Egidio’s engagement in de afgelopen jaren om de politieke dialoog in Zuid-Soedan te bevorderen. De verklaring is ondertekend door leden van de delegatie van de centrale regering van Zuid-Soedan, door vertegenwoordigers van de oppositiebewegingen die het gereactiveerde vredesakkoord van 2018 niet hebben ondertekend in Addis Ababa (Ssoma) en leden van de oppositie die deze wel hebben ondertekend.

De drie pijlers van de overeenkomst zijn:
1. de ‘plechtige’ verplichting om de vijandelijkheden te staken vanaf 15 januari om middernacht;
2. commitment om samen met Sant’Egidio te bespreken en te evalueren;
3. mechanismen voor het oplossen van geschillen; ervoor zorgen dat humanitaire organisaties in het land kunnen werken ter ondersteuning van de burgerbevolking.

‘Het staakt-het-vuren is nodig om het vertrouwen en de hoop in ons volk weer op te bouwen’, zei Barnaba Marial Benjamin, gezant van president Salva Kir. “We volgden de uitnodiging van paus Franciscus om de verschillen opzij te zetten en te zoeken naar wat verenigt, de methode die ook de gemeenschap van Sant’Egidio inspireerde.” Volgens Pa’gan Amum Okiech, woordvoerder van Ssoma, voor wie de eer voor de overeenkomst gaat naar paus Franciscus. “Dit gebaar van het kussen van de voeten ter gelegenheid van ons bezoek aan het Vaticaan (afgelopen april) inspireerde ons en zijn oproep tot voorspoed en broederschap voor het nieuwe jaar is een droom die uitkomt”, en vervolgde gevat “het is tijd is om de vijandelijkheden te beëindigen en van onze fouten te leren. Dit proces zou iedereen moeten omvatten.”

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een organisatie met een erkende ‘sui generis’ expertise op het vlak van conflictbemiddeling en schrijft haar inspanningen voor een inclusieve dialoog en overleg  in een multilateraal kader voor de vrede. Ze werkt in samenspraak met IGAD, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de internationale gemeenschap voor vrede en stabiliteit voor de bevolking van Zuid-Soedan. De Gemeenschap van Sant’Egidio werkt in synergie met alle mogelijke partijen die op zoek zijn naar duurzame vrede.

Voor meer informatie:
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/en/itemID/34068/South-Sudan-All-political-parties-sign-a-peace-agreement-in-Sant-Egidio.html

Galerie

Agenda

9 oktober 2023

Gebed met en voor vluchtelingen – Naar aanleiding van de 109e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen zal op maandag 9 oktober aanstaande om 19u30 een gebed met en voor vluchtelingen plaatsvinden in de Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Deze werelddag vindt haar oorsprong in 1914, en vandaag is het meer dan ooit een oproep om ons […]

18 oktober 2023

Vorig jaar ging Sant’Egidio in Antwerpen van start met het ondersteuningsprogramma Leve de Ouderen! voor thuiswonende 80-plussers. Leve de Ouderen! brengt samen met een breed netwerk van ouderen, zorgprofessionals en betrokken buurtbewoners vernieuwende inzichten in ouderenzorg in de praktijk. We nodigen u graag uit om de presentatie bij te wonen op het Antwerpse Stadhuis en […]