Zuid-Soedan: staakt-het-vuren vanaf 15 januari en een stappenplan om de eenheid en verzoening van het land te consolideren

De Verklaring van Rome die op 12 januari op het hoofdkantoor van de Gemeenschap van Sant’Egidio is ondertekend “brengt voor het eerst alle politieke partijen van het land samen”. Dit werd herinnerd door Paolo Impagliazzo, Secretaris Generaal van Sant’Egidio, die alle deelnemers bedankte voor de geleverde inspanningen. Het document, aldus P. Impagliazzo, is het resultaat van vele dagen werk, maar ook van Sant’Egidio’s engagement in de afgelopen jaren om de politieke dialoog in Zuid-Soedan te bevorderen. De verklaring is ondertekend door leden van de delegatie van de centrale regering van Zuid-Soedan, door vertegenwoordigers van de oppositiebewegingen die het gereactiveerde vredesakkoord van 2018 niet hebben ondertekend in Addis Ababa (Ssoma) en leden van de oppositie die deze wel hebben ondertekend.

De drie pijlers van de overeenkomst zijn:
1. de ‘plechtige’ verplichting om de vijandelijkheden te staken vanaf 15 januari om middernacht;
2. commitment om samen met Sant’Egidio te bespreken en te evalueren;
3. mechanismen voor het oplossen van geschillen; ervoor zorgen dat humanitaire organisaties in het land kunnen werken ter ondersteuning van de burgerbevolking.

‘Het staakt-het-vuren is nodig om het vertrouwen en de hoop in ons volk weer op te bouwen’, zei Barnaba Marial Benjamin, gezant van president Salva Kir. “We volgden de uitnodiging van paus Franciscus om de verschillen opzij te zetten en te zoeken naar wat verenigt, de methode die ook de gemeenschap van Sant’Egidio inspireerde.” Volgens Pa’gan Amum Okiech, woordvoerder van Ssoma, voor wie de eer voor de overeenkomst gaat naar paus Franciscus. “Dit gebaar van het kussen van de voeten ter gelegenheid van ons bezoek aan het Vaticaan (afgelopen april) inspireerde ons en zijn oproep tot voorspoed en broederschap voor het nieuwe jaar is een droom die uitkomt”, en vervolgde gevat “het is tijd is om de vijandelijkheden te beëindigen en van onze fouten te leren. Dit proces zou iedereen moeten omvatten.”

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een organisatie met een erkende ‘sui generis’ expertise op het vlak van conflictbemiddeling en schrijft haar inspanningen voor een inclusieve dialoog en overleg  in een multilateraal kader voor de vrede. Ze werkt in samenspraak met IGAD, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de internationale gemeenschap voor vrede en stabiliteit voor de bevolking van Zuid-Soedan. De Gemeenschap van Sant’Egidio werkt in synergie met alle mogelijke partijen die op zoek zijn naar duurzame vrede.

Voor meer informatie:
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/en/itemID/34068/South-Sudan-All-political-parties-sign-a-peace-agreement-in-Sant-Egidio.html

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]