Bezoek Staatssecretaris De Moor

Groepsfoto tijdens het bezoek van staatsecretaris De Moor aan Sant'Egidio Antwerpen

Op maandag,18 september 2023, heeft Nicole De Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering, een bezoek gebracht aan Sant’Egidio in België. Op het programma stond onder meer een kennismaking met de verschillende werkingen van Sant’Egidio in Antwerpen, en een ontmoeting met vluchtelingen en andere nieuwkomers.

Onderwerp van gesprek waren de “Humanitaire Corridors” voor kwetsbare vluchtelingen waar het Staatssecretariaat, verschillende overheidsdiensten en Sant’Egidio nauw voor samenwerken; de opvangcrisis, het beleid van de Europese Unie, arbeidsmigratie en de aanpak van mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Een “humanitaire corridor” is een veilige en legale toegangsweg tot ons land voor kwetsbare vluchtelingen. In plaats van zich aan een levensgevaarlijke reis te moeten wagen en zich toe te vertrouwen aan mensensmokkelaars, kunnen deze mensen in nood reizen zoals u en ik: met een visum en per vliegtuig. Eens aangekomen in ons land kunnen ze hier asiel aanvragen. De “Humanitaire Corridors” zijn complementair aan het hervestigingsprogramma van de overheid, omdat het project uitgaat van de civiele samenleving en mee door geloofsgemeenschappen wordt bekostigd (Community Sponsorship).

Voor meer bijkomende informatie kan u terecht op Humanitaire Corridors.

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]