Bezoek Staatssecretaris De Moor

Groepsfoto tijdens het bezoek van staatsecretaris De Moor aan Sant'Egidio Antwerpen

Op maandag,18 september 2023, heeft Nicole De Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering, een bezoek gebracht aan Sant’Egidio in België. Op het programma stond onder meer een kennismaking met de verschillende werkingen van Sant’Egidio in Antwerpen, en een ontmoeting met vluchtelingen en andere nieuwkomers.

Onderwerp van gesprek waren de “Humanitaire Corridors” voor kwetsbare vluchtelingen waar het Staatssecretariaat, verschillende overheidsdiensten en Sant’Egidio nauw voor samenwerken; de opvangcrisis, het beleid van de Europese Unie, arbeidsmigratie en de aanpak van mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Een “humanitaire corridor” is een veilige en legale toegangsweg tot ons land voor kwetsbare vluchtelingen. In plaats van zich aan een levensgevaarlijke reis te moeten wagen en zich toe te vertrouwen aan mensensmokkelaars, kunnen deze mensen in nood reizen zoals u en ik: met een visum en per vliegtuig. Eens aangekomen in ons land kunnen ze hier asiel aanvragen. De “Humanitaire Corridors” zijn complementair aan het hervestigingsprogramma van de overheid, omdat het project uitgaat van de civiele samenleving en mee door geloofsgemeenschappen wordt bekostigd (Community Sponsorship).

Voor meer bijkomende informatie kan u terecht op Humanitaire Corridors.

Galerie

Agenda

8 juni 2024

Samen met de dertigste verjaardag van Kamiano – de dak- en thuislozenwerking van Sant’Egidio in Antwerpen – viert AtelierKamiano zijn vijfde verjaardag.  Dat gebeurt met een tentoonstelling en presentatie van een boek, dat ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis wordt uitgebracht. Tijdens de tentoonstelling ‘DE (T)HUISKAMER’ kan u de werken bewonderen die de afgelopen vijf […]

11 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 vindt het evenement ‘VOICES OF HOPE’ plaats, dit is een evenement gewijd aan Wereldvluchtelingendag (20 juni), waarbij positieve migratieverhalen en succesvolle programma’s in het werken met migranten en vluchtelingen onder de aandacht worden gebracht. ‘VOICES OF HOPE’ wil inspireren, onderwijzen en begrip brengen door middel van persoonlijke verhalen en inzichten […]