SANT’EGIDIO IN EERSTE LIJN VAN HULPVERLENING IN BEIRA EN OMSTREKEN – EURAFRIKAANSE SOLIDARITEIT

Nu het water in de getroffen zones in Mozambique en Malawi langzaam wegtrekt, wordt de omvang van de ramp veroorzaakt door cycloon Idai duidelijker. Personeel en vrijwilligers van Sant’Egidio staan in de eerste lijn van de hulpverlening.

De cycloon Idai werd door de Verenigde Naties mogelijk de zwaarste natuurramp ooit op het zuidelijk halfrond genoemd. Het officiële dodenaantal nadert de duizend, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt veel zonder twijfel hoger, omdat veel mensen – vooral kinderen – niet worden geregistreerd. Bovendien dreigen cholera en andere ziektes nog meer slachtoffers te maken. Gebrek aan drinkbaar water veroorzaakt diarree bij de verzwakte bevolking, vooral onder de kinderen.

Terwijl de internationale hulp nu toekomt, blijven de logistieke uitdagingen en coördinatieproblemen om die snel bij de getroffen bevolking te krijgen enorm.

Capillair netwerk

In die context speelt Sant’Egidio door haar aanwezigheid op het terrein en snelheid van optreden een fundamentele, complementaire rol naast de grote hulporganisaties.

In de getroffen zone – en met name in de Mozambikaanse havenstad Beira en het zwaar getroffen en moeilijk toegankelijk hinterland – beschikt Sant’Egidio over een fijnmazig netwerk in de stadswijken en dorpen. Haar ca. drieduizend vrijwilligers in die zone spreken de lokale taal, hebben uitstekende terreinkennis en staan ook in contact met de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen, zieken, ouderen, straatkinderen, mensen met handicap, …).

Bovendien runt Sant’Egidio er in het kader van haar DREAM-programma verscheidene gezondheidscentra. Het Polyvalent Centrum in het centrum van Beira en het Centrum Manga Chingussura in de periferie van de stad boden onmiddellijk na de ramp opvang aan 400 ontheemde personen. Inmiddels zijn de basiswerkzaamheden weer opgestart, zodat 11.000 mensen er terecht kunnen voor basisgezondheidszorg.

De voorraden aan olie, rijst en meel die in de centra lagen opgeslagen, deden uitstekend dienst bij de eerste voedselhulp. Een urgent probleem is de aanvoer van drinkbaar water en geneesmiddelen. Dertig ton extra hulp zal eerstdaags de getroffen zone bereiken.

Eurafrikaanse solidariteit

Bij de hulpverlening werken Europese en Afrikaanse stafmedewerkers en vrijwilligers schouder aan schouder op het terrein.

Begin volgende week reizen ook twee medewerkers van Sant’Egidio uit België naar Beira af om er mee te werken aan de hulpverlening en eerste wederopbouw.

In de eerste week na de ramp verzamelde Sant’Egidio in heel Europa giften voor noodhulp in Mozambique en Malawi. In België ontving Viva  Africa – de vzw van Sant’Egidio die de hulpverlening overkoepelt – totnogtoe 22.000 euro aan giften.

Sant’Egidio roept het publiek op de hulpverlening gul te ondersteunen. De noden zijn groot, de eerste hulp is van levensbelang, personeel en vrijwilligers van Sant’Egidio maken een reëel verschil op het terrein. Bovendien is de nooit geziene kracht van de orkaan meer dan waarschijnlijk een gevolg van de klimaatopwarming, waaraan een arm land als Mozambique en in het bijzonder de laag geleden kust- en rivierzones bijzonder zijn blootgesteld.

Giften met vermelding “noodhulp na cycloon IDAI” gaan rechtstreeks naar de heropbouw en de hulp aan slachtoffers. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Bijdragen zijn welkom op rekening van Viva Africa vzw IBAN BE 03 7320 1530 9984 – BIC CREGBEBB

Galerie

Agenda

16 juli 2024

Elke zomer zet Simeon en Hanna zijn tuin en deuren open voor vriendschap en ontmoeting. Familie, vrienden en sympathisanten zijn welkom op volgende dinsdagen van 15-17u in het Huis van Sant’Egidio te Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen. 16 juli – Zingen met Jan op de accordeon en taart 23 juli – Shajin op de klarinet en […]

21 juli 2024

Op 21 juli vindt de jaarlijkse zomeruitstap “Volkeren van Vrede” plaats, georganiseerd door Sant’Egidio. Dit jaar brengen we een bezoek aan het Atomium in Brussel en iedereen is welkom! We vertrekken om 8u30 met de bus aan Tutti (St. Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem). Voor ‘s middags vragen we om zelf een picknick mee te nemen […]