NIEUWE HUMANITAIRE CORRIDOR VOOR 250 KWETSBARE VLUCHTELINGEN

NIEUWE HUMANITAIRE CORRIDOR VOOR 250 KWETSBARE VLUCHTELINGEN

Op 23 december 2021 ondertekenden de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Gemeenschap van Sant’Egidio een Intentieverklaring over een project om 250 vluchtelingen met een kwetsbaar profiel op een veilige en legale manier naar België te laten overvliegen. Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door Sant’Egidio in partnerschap met alle erkende erediensten van België. 

Het project “Humanitaire Corridor” voorziet in de identificatie van vluchtelingen uit brandhaarden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië, die in aanmerking komen voor internationale bescherming in België door hun kwetsbaar profiel (vrouwen, gezinnen met kinderen, zieken, ouderen, …). Ook het behoren tot een bedreigde minderheidsgroep en eventuele banden met België kunnen een bijkomend criterium vormen. De mensen worden meermaals geïnterviewd en ze worden door veiligheidsdiensten gescreend. Bij gunstige beoordeling komen deze mensen met een humanitair visum en per vliegtuig veilig, legaal, en begeleid naar ons land. Voor deze begunstigden is de operatie volledig gratis, de kosten worden gedragen door de betrokken organisaties.

In België dienen ze vervolgens asiel aan te vragen. Tijdens de procedure zijn ze niet ten laste van de Staat (behalve voor medische zorgen), maar wordt hun opvang, huisvesting en begeleiding georganiseerd door de geloofsgemeenschappen. Na de toekenning van de internationale bescherming blijft de opvang en begeleiding lopen voor in totaal minstens één jaar, met bijzondere aandacht voor het integratietraject van de betrokkenen.

Voor de uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met het kabinet van Staatssecretaris Sammy Mahdi, het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Fedasil. Ook met internationale organisaties als het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) staan de uitvoerders in nauw contact.

In de periode 2017-2018 werd al eens een dergelijke Humanitaire Corridor opgezet, waardoor 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen naar ons land kwamen. Ze werden opgevangen en bij hun integratie begeleid door de geloofsgemeenschappen. Net als toen speelt ook nu de godsdienstige overtuiging van de vluchtelingen geen rol.

De “Humanitaire Corridors” vormen een model van “bijkomende, legale routes voor kwetsbare vluchtelingen”, naast de bestaande hervestigingsprogramma’s in het kader van de Verenigde Naties. Daartoe werd de jongste jaren meermaals opgeroepen, onder meer door de Europese Commissie.

De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft sinds 2016 al meer dan 4500 kwetsbare vluchtelingen, voornamelijk vanuit Libanon en Ethiopië, kunnen overbrengen en integreren in Europese landen, vooral in Italië en Frankrijk. Deze week ondertekenden Sant’Egidio en het UNHCR in Genève een samenwerkingsovereenkomst, die de complementariteit van hervestigingsprogramma’s en privaat gefinancierde Humanitaire Corridors benadrukt.

Op onze website kan u nog meer informatie hierover terugvinden en hoe u het verschil kan maken: humanitaire corridors 

Contact — Tel: 02/512.45.46 – E-mail: humcor@santegidio.be

Galerie

Agenda

16 september 2023

Op zaterdag 16 september vieren wij het 5 jarig bestaan van ons Sociaal Ecologisch project Laudato Si’ ook bekend als Kringwinkel Linkeroever en tweedehandswinkel. We vieren dit samen met de jaarlijkse nazomermarkt op het plein naast de bibliotheek. Naast activiteiten in de winkel vanaf 10.00 uur zijn er 2 optredens gepland: HerMess om 14.15u en […]

10 september 2023

De jaarlijkse interreligieuze vredesbijeenkomst van Sant’Egidio vindt dit jaar plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn, van 10 tot 12 september 2023. Het programma wordt later bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich wel al aanmelden bij info@santegidio.be Voor meer informatie over deze jaarlijkse bijeenkomst kan u terecht op onze pagina over Vrede of neem een kijkje op de […]