Nationaal

Humanitaire corridors 2022-2024

Humanitaire corridors 2017-2018

Op 22 november 2017 ondertekende de gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met de hoofden van alle erkende godsdiensten in België, een Intentieverklaring met de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een akkoord over het inrichten van een ‘humanitaire corridor’.

Op basis van deze overeenkomst worden in 2018 150 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije of Libanon met een humanitair visum naar België overgevlogen. Ons land verleent hen asiel zodat ze hier een nieuw leven kunnen opbouwen. Tijdens de duur van de asielprocedure worden ze niet door Fedasil opgevangen, maar wel door religieuze organisaties en gemeenschappen in heel België. De katholieke bisdommen, in samenwerking met Caritas, staan in voor het gros van de opvang. Maar ook de protestants-evangelische, orthodoxe en anglicaanse kerken, de joodse en islamitische gemeenschappen dragen concreet bij aan de opvang. Zo is dit project tevens een unieke vorm van interkerkelijke en interreligieuze samenwerking.

De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. Het gaat om een gemengde groep uit alle geloofsgemeenschappen.

Voor Sant’Egidio is dit het enige zinvolle en menselijke alternatief voor het zwalpende Europese vluchtelingenbeleid van vandaag. Grenzen worden gesloten, vluchtelingen worden afgeschrikt of teruggedreven, … Alleen wie daadwerkelijk voet op Europese bodem kan zetten, krijgt de kans om asiel aan te vragen. In de praktijk gaat het vaak alleen om de overlevers, de sterksten, terwijl de zwaksten achterblijven of omkomen tijdens de tocht. Een echt humaan asielbeleid geeft prioriteit aan de zwaksten en de meest beschermwaardige.

Together in Peace

Het Comité ‘Together in Peace’ brengt In 2018 op initiatief van Sant’Egidio, alle hoofden van de in België erkende levensbeschouwingen/godsdiensten samen: niet om verklaringen op te stellen, maar om samen te werken aan concrete initiatieven.

Na de terreurdaden in Parijs in 2015 riep het comité op tot een vredesmars in Brussel, waaraan meer dan 4.000 mensen deelnamen. In 2016, een maand na de aanslagen in Brussel en Zaventem, organiseerde het Comité een interlevensbeschouwelijke straatvoetbaltornooi «Football for Peace» op het Gemeenteplein in Molenbeek. In 2017 volgde «Bridges for Peace» waarbij 300 Brusselse scholieren de huizen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen bezochten.

In 2018 zette het Comité zich in voor de realisatie van de ‘humanitaire corridors’.

Voor meer info: www.togetherinpeace.be