Nationaal

Een “humanitaire corridor” is een veilige en legale toegangsweg tot ons land voor kwetsbare vluchtelingen. In plaats van zich aan een levensgevaarlijke reis te moeten wagen en zich toe te vertrouwen aan mensensmokkelaars, kunnen deze mensen in nood reizen zoals u en ik: met een visum en per vliegtuig. Eens aangekomen in ons land kunnen ze hier asiel aanvragen. De “Humanitaire Corridors” zijn complementair aan het hervestigingsprogramma van de overheid, omdat het project uitgaat van de civiele samenleving en mee door geloofsgemeenschappen wordt bekostigd (Community Sponsorship).

 

Wat doet Sant’Egidio?

 

In akkoord met de Belgische overheid vliegt Sant’Egidio 250 vluchtelingen met een kwetsbaar profiel over naar ons land. Samen met haar partners begeleidt ze hen tijdens en na de asielprocedure en helpt bij hun integratie. Het project kan rekenen op de actieve steun van de Belgische bisschoppen en alle erkende erediensten in ons land. Het is een voorbeeld bij uitstek van oecumenische en interreligieuze samenwerking. In totaal brachten Sant’Egidio en partners sinds 2016 al meer dan 4500 kwetsbare vluchtelingen naar Europa, voornamelijk naar Italië en Frankrijk, en ook 150 naar ons land.

 

Wie zijn de begunstigden?

 

Kwetsbaarheid is het hoofdcriterium om in aanmerking te komen. Het gaat dus voornamelijk om gezinnen met kinderen, ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Deze mensen komen uit conflictgebieden in het Midden-Oosten, Afrika of Centraal-Azië en hebben diverse religieuze en culturele achtergronden. Ook eventuele banden met België kunnen een bijkomend criterium vormen. Kandidaten worden meermaals grondig geïnterviewd en voorbereid op hun nieuwe leven. De overheden voeren de veiligheidsscreening uit. Bij de gehele procedure staat Sant’Egidio in nauw contact met de federale asielinstanties en het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR).

 

Wat kan u betekenen?

 

Veel! Lokale vrijwilligersgroepen vormen een onmisbare schakel in de keten van de Humanitaire Corridors. Zij staan in voor de lokale opvang van vluchtelingen, door hen een woning ter beschikking te stellen en hen op andere manieren te begeleiden, voor minstens een jaar. De eerste weken staan ze ook in voor financiële ondersteuning. Ook na de toekenning van het internationale beschermingsstatuut, helpen de vrijwilligers de betrokkenen integreren in de nieuwe samenleving. Voor begeleiding daarbij kunnen zij terugvallen op ondersteuning van Sant’Egidio en partners. Door als vrijwilliger mee kwetsbare vluchtelingen op te vangen, geeft u hen het perspectief op een nieuwe toekomst terwijl ook uw eigen wereld verruimt. Zo maakt u mee het verschil!

 

Contact — Tel: 02/512.45.46

 

E-mail: humanitairecorridors@santegidio.be

DSC_7533
unnamed (2)
unnamed (1)

Op 22 november 2017 ondertekende de gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met de hoofden van alle erkende godsdiensten in België, een Intentieverklaring met de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een akkoord over het inrichten van een ‘humanitaire corridor’.

 

Op basis van deze overeenkomst worden in 2018 150 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije of Libanon met een humanitair visum naar België overgevlogen. Ons land verleent hen  asiel zodat ze hier een nieuw leven kunnen  opbouwen. Tijdens de duur van de asielprocedure worden ze niet door Fedasil opgevangen, maar wel door religieuze organisaties en gemeenschappen in heel België. De katholieke bisdommen, in samenwerking met Caritas, staan in voor het gros van de opvang. Maar ook de protestants-evangelische, orthodoxe en anglicaanse kerken, de joodse en islamitische gemeenschappen dragen concreet bij aan de opvang. Zo is dit project tevens een unieke vorm van interkerkelijke en interreligieuze samenwerking.

 

De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. Het gaat om een gemengde groep uit alle geloofsgemeenschappen.

 

Voor Sant’Egidio is dit het enige zinvolle en menselijke alternatief voor het zwalpende Europese vluchtelingenbeleid van vandaag. Grenzen worden gesloten, vluchtelingen worden afgeschrikt of teruggedreven, … Alleen wie daadwerkelijk voet op Europese bodem kan zetten, krijgt de kans om asiel aan te vragen. In de praktijk gaat het vaak alleen om de overlevers, de sterksten, terwijl de zwaksten achterblijven of omkomen tijdens de tocht. Een echt humaan asielbeleid geeft prioriteit aan de zwaksten en de meest beschermwaardige.

IMG_0207
Img_0034
DSC_6337

Het Comité ‘Together in Peace’ brengt In 2018 op initiatief van Sant’Egidio, alle hoofden van de in België erkende levensbeschouwingen/godsdiensten samen: niet om verklaringen op te stellen, maar om samen te werken aan concrete initiatieven.

 

Na de terreurdaden in Parijs in 2015 riep het comité op tot een vredesmars in Brussel, waaraan meer dan 4.000 mensen deelnamen. In 2016, een maand na de aanslagen in Brussel en Zaventem, organiseerde het Comité een interlevensbeschouwelijke straatvoetbaltornooi «Football for Peace» op het Gemeenteplein in Molenbeek. In 2017 volgde «Bridges for Peace» waarbij 300 Brusselse scholieren de huizen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen bezochten.

 

In 2018 zette het Comité zich in voor de realisatie van de ‘humanitaire corridors’.

 

Voor meer info: www.togetherinpeace.be