HUMANITAIRE CORRIDOR: DE LAATSTE 49 SYRISCHE VLUCHTELINGEN AANGEKOMEN IN ONS LAND

Deze ochtend is op Zaventem een nieuwe groep van 29 Syrische vluchtelingen aangekomen in het kader van de ‘humanitaire corridors’. Dit op basis van het akkoord dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met alle erkende erediensten van België, ondertekenden op 22 november 2017. Daardoor kregen 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen in ons land. Deze vluchtelingen, die in Libanon en Turkije verbleven, werden ter plaatse gescreend en kwamen naar ons land met een humanitair visum. Met de 20 vluchtelingen die vorige week woensdag al aankwamen, is het quotum van 150 mensen bereikt.

Deze ‘humanitaire corridors’ – die o.a. ook in Italië en Frankrijk worden toegepast – zijn een model voor hoe Europa in de toekomst met vluchtelingen kan omgaan: enerzijds biedt het vluchtelingen de mogelijkheid op een veilige, legale en humane manier te reizen, anderzijds kan de overheid door de screening in het land van herkomst op voorhand bepalen of deze vluchtelingen recht hebben op bescherming in ons land.

Deze vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de overheid terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen en begeleid door verschillende lokale parochies en gemeenschappen. Meer dan tweederde van de vluchtelingen wordt opgevangen door de Katholieke Kerk, in samenwerking met Caritas, dat ondersteuning biedt bij gastgemeenschappen.
Uniek aan dit project is ook de samenwerking tussen de verschillende christelijke kerken (katholieken, protestanten, orthodoxen en anglicanen) die – met de steun van de andere erkende erediensten, jodendom en islam – opvang bieden aan deze vluchtelingen in hun gemeenschappen, wat de integratie van deze mensen uiteraard bevordert.

De vluchtelingen werden verwelkomd door hun gastfamilies met bloemen en cadeautjes voor de kinderen. Ze werden toegesproken door enkele vertegenwoordigers van de erediensten in ons land.
Mgr. Herman Cosyns, secretaris van de bisschoppenconferentie van België zei: “Ik ben bijzonder ontroerd om vandaag de ouderen te verwelkomen. Vrijwilligers van onze parochies staan klaar om jullie te helpen u zo snel mogelijk thuis te voelen en bij te dragen aan meer naastenliefde in onze samenleving.”

In naam van Sant’Egidio loofde François Delooz het enthousiasme van de vele vrijwilligers: “Jullie solidariteit en gastvrijheid zijn een teken van warmte en hoop in deze kersttijd.”

Sommige families zijn nu reeds enkele maanden in ons land en zijn ondertussen erkend als vluchteling.

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]