INTERFAITH HARMONY BREAKFAST 2022

Staatssecretaris Mahdi te gast bij geloofsgemeenschappen en Sant’Egidio in het kader van VN-Week voor Interreligieuze Harmonie

 

Op deze woensdagmorgen 2 februari organiseerde de Gemeenschap van Sant’Egidio in Brussel een “Interfaith Harmony Breakfast”. Tijdens deze interreligieuze ontbijtontmoeting kwamen verantwoordelijken en vertegenwoordigers van alle in België erkende geloofsgemeenschappen samen om van gedachten te wisselen met een politieke gast, Dhr. Sammy Mahdi, Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Centraal stond het thema van de “Humanitaire Corridors”: eind vorig jaar ondertekenden Sant’Egidio en Staatssecretaris Mahdi een Intentieverklaring, waardoor 250 kwetsbare vluchtelingen veilig en legaal naar ons land kunnen komen. De financiering en de uitwerking van het project gebeuren in partnerschap met alle erkende erediensten van België.

In afwezigheid van kardinaal Jozef De Kesel – die om gezondheidsredenen verstek moest laten gaan – werd de katholieke kerk vertegenwoordigd door Mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik, Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en Mgr. Herman Cosyns, secretaris van de bisschoppenconferentie. Ook de andere christelijke kerken waren op het hoogste niveau vertegenwoordigd, onder meer door Mgr. Robert Innes (anglicaanse kerk), Metropoliet Athenagoras Peckstadt (orthodoxe kerk), Dr. Geert Lorrein Synodevoorzitter van de protestantse en evangelische kerken. Voor de Joodse Gemeenschap was Philippe Markiewicz, Voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie, aanwezig en de islamitische gemeenschap werd vertegenwoordigd door Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van Moslims van België. Voor Sant’Egidio waren onder meer voorzitter Hilde Kieboom, kerkelijk assistent kanunnik Hendrik Hoet en organisator Jan De Volder aanwezig.

Tijdens het gesprek kwamen verschillende onderwerpen aan bod, die rechtstreeks relevant waren voor de bevoegdheden van Staatssecretaris Mahdi. Naast de Humanitaire Corridor kwam ook de problematiek van de opvang van asielzoekers, het leven in de gesloten centra, en het lot van transmigranten en mensen zonder papieren aan bod. De deelnemers benadrukten tijdens het ontbijt het belang van interreligieuze samenwerking om vrede te bevorderen op lokaal en internationaal niveau, en om antwoorden te helpen formuleren vanuit de civiele samenleving op de problematiek van vluchtelingen en migranten, een van de nijpendste vraagstukken van ons tijdsgewricht.

Aandacht was er ook voor de open brief over “Broederlijkheid, Gelijkheid en Vrijheid”, een initiatief van het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven samen met Pax Christi, die werd gelanceerd ter gelegenheid van de “Wereldwijde Dag van de Broederlijkheid”, die de VN jaarlijks op 4 februari viert.

De bredere context voor deze interconfessionele ontmoeting was de ‘Interfaith Harmony Week’, waarvan het concept in 2010 unaniem door de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen. In dit kader worden over heel de wereld in de eerste week van februari events georganiseerd om mensen van verschillende geloofsgemeenschappen dichter bij elkaar te brengen en te laten samenwerken.

Galerie

Agenda

9 oktober 2023

Gebed met en voor vluchtelingen – Naar aanleiding van de 109e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen zal op maandag 9 oktober aanstaande om 19u30 een gebed met en voor vluchtelingen plaatsvinden in de Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Deze werelddag vindt haar oorsprong in 1914, en vandaag is het meer dan ooit een oproep om ons […]

16 september 2023

Op zaterdag 16 september vieren wij het 5 jarig bestaan van ons Sociaal Ecologisch project Laudato Si’ ook bekend als Kringwinkel Linkeroever en tweedehandswinkel. We vieren dit samen met de jaarlijkse nazomermarkt op het plein naast de bibliotheek. Naast activiteiten in de winkel vanaf 10.00 uur zijn er 2 optredens gepland: HerMess om 14.15u en […]