Feest met de armen in Hoboken

Datum: 25 december 2022

Tijd: 12:00u

Op zondag 25 december 2022 bent u vanaf  11u30 van harte welkom op het kerstfeest in de wijk Antwerpen-Hoboken (Antwerpsesteenweg 33)

 

In deze wijk is Sant’Egidio doorheen het jaar actief met de “School van Vrede”, Jongeren voor Vrede, Amici en “Leve de Ouderen”. Op dit kerstfeest zitten kinderen, jongeren, eenzame ouderen, mensen met een beperking en gezinnen samen aan de feesttafel.

 

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op donderdag 15 december 2022 om 19u00 noodzakelijk is om er een vlekkeloos en onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u op de Antwerpsesteenweg 33, 2660 Hoboken.

 

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Edith Van de Wouwer op het mailadres edith.vandewouwer@gmail.com 

 

 

 

Antwerpsesteenweg 33, Antwerpen, Belgium