Feest met de armen in Antwerpen Hoboken

Datum: 24 december 2023

Tijd: 12:00u

Op zondag 24 december 2023 vanaf 12u00  bent u van harte welkom op het kerstfeest in de wijk Antwerpen-Hoboken (Antwerpsesteenweg 33)

In deze wijk is Sant’Egidio doorheen het jaar actief met de “School van Vrede”, Jongeren voor vrede en “Leve de Ouderen”. Op dit kerstfeest zitten kinderen, jongeren, eenzame ouderen, mensen met een beperking en gezinnen samen aan de feesttafel aan.

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op donderdag 14 december 2023 om 19u00 noodzakelijk is om er een vlekkeloos en onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u op de Antwerpsesteenweg 33, 2660 Hoboken.

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Edith Van de Wouwer op het mailadres edith.vandewouwer@santegidio.be. 

Afbeelding van Kerstmis in Antwerpen Hoboken

Inschrijven kerstfeest

    Vul het onderstaande formulier in als je wenst deel te nemen als vrijwilliger. Nadien zal u nog een mail ontvangen met bijkomende informatie aangaande het kerstfeest.

    Gelieve je slechts aan te melden voor één kerstfeest. Let op! Het is ook niet mogelijk om met hetzelfde e-mailadres meerdere personen in te schrijven.

    Indien je met vrienden of met familie zou komen, kan je aangeven met welke personen je wilt samenwerken in het veld "Graag samen met". Gelieve per persoon die zou willen deelnemen een formulier in te vullen.