Laudato Si’ 5 jaar

Datum: 16 september 2023

Tijd: 10:00u

Op zaterdag 16 september vieren wij het 5 jarig bestaan van ons Sociaal Ecologisch project Laudato Si’ ook bekend als Kringwinkel Linkeroever en tweedehandswinkel.
We vieren dit samen met de jaarlijkse nazomermarkt op het plein naast de bibliotheek.
Naast activiteiten in de winkel vanaf 10.00 uur zijn er 2 optredens gepland: HerMess om 14.15u en Djefry om 16.15.u
Kom langs, laat u trakteren en steun ons project.
Iedereen van harte welkom!
Laudato Si’ is het project van Sant’Egidio, waarin wordt gestreefd naar sociale tewerkstelling en integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt met daarenboven een focus op duurzaamheid en gemeenschapsopbouw. Concreet werd er een atelier opgebouwd waar tweedehands kleding wordt gesorteerd, is er een naai- en hersteldienst, wordt er aan huisraad en decoratie een tweede leven gegeven en is er een verhuis- en klusjesdienst voor kansarmen. Een gezellige, laagdrempelige coffee corner staat ook ter beschikking. De locatie kreeg op deze manier een functie als ontmoetingsruimte waar verschillende soorten mensen met elkaar in contact kunnen komen. Dit beantwoordt aan een reële nood in de wijk Linkeroever.

Sant'Egidio_LaudatoSi_5jaar