Op bezoek bij “Leve de Ouderen!” – artikel GVA

Profielfoto van het project Leve de Ouderen! van Sant'Egidio.

Leve de Ouderen! is een programma dat thuiswonende 80-plussers en hun omgeving ondersteunt via telefonische opvolging en huisbezoeken. Leve de Ouderen! werkt samen met professionele zorgverleners en bestaande diensten, en zet ook vrijwilligers en zorgzame buren in. Hoe kunnen we ouderen helpen om veilig en gerust in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen? Dat is de vraag die Leve de Ouderen! drijft.

Vandaag verscheen in Gazet van Antwerpen een artikel over het initiatief “Leve de Ouderen!” van Sant’Egidio onder de titel: “Op bezoek bij ‘Leve de Ouderen!’: “We stellen altijd dezelfde openingsvraag: ‘Hoe is ‘t?’”

Het programma werd in 2004 in Rome opgestart door Sant’Egidio als reactie op de schokkende sterftecijfers van de zomer van 2003, toen duizenden ouderen in Europa stierven ten gevolge van de uitzonderlijke hittegolven. Deze oversterfte was niet alleen te wijten aan de broosheid van de ouderen, maar ook aan het sociaal isolement dat hun leven tekende.

Het project wil sociaal isolement bestrijden door het versterken van netwerken rond kwetsbare ouderen. De belangrijkste doelstelling van het programma is preventie: als een bejaarde goed omringd is, kunnen de negatieve effecten van ingrijpende gebeurtenissen (een val, het verlies van een partner, een griepepidemie, de COVID-19-pandemie, een hittegolf) beter opgevangen worden. De strategie is actieve opvolging: onze wijkwerkers nemen zelf contact op met de 80-plussers in de regio waar ze werken.

Nog vorige maand werd het officieel voorgesteld op het stadhuis in Antwerpen, lees het artikel hierover op onze website.

Voor meer informatie kan u tevens terecht op de website van het programma.

Galerie

Agenda

4 mei 2024

Op zaterdag 4 mei 2024, van 11 tot 18u, zetten de Amici de deuren van hun kunstatelier in Merksem wijd open. Zij vinden het fijn om je te vertellen over wie ze zijn, over hun wekelijkse activiteiten bij ‘de Amici’ en de kunst die ze maken. De Amici bouwen aan een inclusieve maatschappij waarin mensen met […]

28 april 2024

Op zondag, 28 april, om 11u, gaat Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen- Brussel, de dankviering voor in de OLV ter Rijkeklarenkerk, Brussel.