PERSBERICHT ONZE-LIEVE-VROUW TER RIJKEKLAREN TOEVERTROUWD AAN SANT’EGIDIO

De kerkelijke autoriteiten van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en het Vicariaat Brussel vertrouwen vanaf september 2022 de parochie van Onze-Lieve-Vrouw ter Rijkeklaren, Rijkeklarenstraat, toe aan de Gemeenschap van Sant’Egidio.

De Spaanstalige pastoraal, die tot nog toe gebruik maakte van de kerk en bijhorende gebouwen, krijgt een nieuw onderkomen in de Onze-Lieve-Vrouw van Finisterraekerk aan de Nieuwstraat.
Sant’Egidio krijgt zo de kans haar pastoraal, liturgisch, diaconaal en missionair charisma verder gestalte te geven in het hart van Brussel.

Sant’Egidio, dat haar hoofdhuis heeft in de Rijkeklarenstraat 26, is al meer dan tien jaar actief op deze site: de gemeenschap animeert een wekelijkse zondagsliturgie in het Frans; op maandag en donderdagavond verzorgt ze een avondgebed dat voor iedereen openstaat.

Op sociaal vlak ontvangt Sant’Egidio tweemaal per week (maandag en donderdag) een honderdtal daklozen in haar sociaal restaurant “Kamiano” voor een gratis warme maaltijd. Daarnaast zijn er ook voedselbedelingen met de ‘Kamianomobiel’. Jaarlijks hoogtepunt van deze vriendschap is het kerstmaal in de kerk. Wekelijks animeert Sant’Egidio ook een ‘School van Vrede’ voor kansarme lagereschoolkinderen. De site is ook de uitvalbasis voor de vrijwilligers die eenzame ouderen gaan opzoeken en bijstaan. Van hieruit wordt ook gewerkt aan het verstevigen van interreligieuze en interculturele contacten.

Ook de internationale activiteiten van Sant’Egidio (contacten met Europese en andere instellingen in Brussel; ontwikkelings- en vredesprojecten in verscheidene Afrikaanse landen; campagnes voor afschaffing van de doodstraf; humanitaire corridors voor kwetsbare vluchtelingen, …) worden van hieruit gecoördineerd.

In de volgende jaren plant Sant’Egidio de vervallen site te restaureren, met de steun van genereuze sponsors en sympathisanten en in samenwerking met de Kerkfabriek. Op die manier wil Sant’Egidio de zeventiende-eeuwse kerk en kloostersite in hun oude luister herstellen en er een 21ste eeuwse functie aan geven. Zo hoopt Sant’Egidio een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van de kerk in Brussel.

Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap, erkend door de H. Stoel, die zich in meer dan zeventig landen inzet voor rechtvaardigheid en vrede. Bij de viering van haar vijftigjarig bestaan in 2018 stelde Paus Franciscus dat haar spiritualiteit getekend is door drie P’s: “Prayer, Poor, Peace”. Voor meer info: www.santegidio.be en www.santegidio.org

Sant’Egidio dankt Aartsbisschop kardinaal Jozef De Kesel en Hulpbisschop Mgr Jean Kockerols voor het vertrouwen. Op zondag 12 februari 2023, zal Kardinaal De Kesel een feestelijke dankviering voorgaan in de OLV- ter Rijkeklarenkerk.

Brussel, 1 september 2022

Galerie

Agenda

16 juli 2024

Elke zomer zet Simeon en Hanna zijn tuin en deuren open voor vriendschap en ontmoeting. Familie, vrienden en sympathisanten zijn welkom op volgende dinsdagen van 15-17u in het Huis van Sant’Egidio te Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen. 16 juli – Zingen met Jan op de accordeon en taart 23 juli – Shajin op de klarinet en […]

21 juli 2024

Op 21 juli vindt de jaarlijkse zomeruitstap “Volkeren van Vrede” plaats, georganiseerd door Sant’Egidio. Dit jaar brengen we een bezoek aan het Atomium in Brussel en iedereen is welkom! We vertrekken om 8u30 met de bus aan Tutti (St. Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem). Voor ‘s middags vragen we om zelf een picknick mee te nemen […]