Afschaffing van de doodstraf overal ter wereld is een belangrijk strijdpunt voor Sant’Egidio. De doodstraf vormt een schending van de mensenrechten en is een extreme vorm van marteling. De doodstraf staat in contradictie met het concept van rehabilitatie in de rechtspraak. De doodstraf legitimeert geweld op een hoger niveau en is vaak een oneerlijk instrument dat politieke, etnische of religieuze minderheden treft.

 

Na jaren van burgerlijke strijd en diplomatieke inspanningen op verschillende niveaus, zijn er in 2018 140 landen die de doodstraf feitelijk of wettelijk hebben afgeschaft (97 voor alle misdaden, 8 voor gewone misdaden, en 35 landen hebben de facto de doodstraf afgeschaft), terwijl er 58 landen zijn die de doodstraf nog handhaven. Ook al vermindert het aantal executies jaar na jaar, toch zijn er nog zo’n 20.000 personen met een terdoodveroordeling.

 

Sant’Egidio is een belangrijke speler in de strijd voor een universeel moratorium op executies en de afschaffing van de doodstraf wereldwijd. De gemeenschap stond mee aan de wieg van  de “World Coalition against the Death Penalty”, die in Rome werd opgericht in het jaar 2002. Zij promoot ‘Cities for Life’, een internationale actiedag op 30 november waarbij steden overal ter wereld uiting geven aan hun verzet tegen de doodstraf.

 

Meer dan tweeduizend steden zijn deel van deze actie. Ook in België sluiten ieder jaar verschillende steden zich aan. Velen doen dit door een monument in een bijzondere kleur uit te lichten of met andere acties. Centrum van de actie is het Colosseum in Rome.

 

Vele vrijwilligers onderhouden ook een briefwisseling met gedetineerden op death row.

 

Wil u corresponderen met een terdoodveroordeelde klik hier

 

Sant’Egidio zet zich in voor een moratorium op de uitvoering van de doodstraf en voor de afschaffing ervan. Om deze campagne te ondersteunen, dringende oproepen tegen executies te ondertekenen en informatie te ontvangen over initiatieven, bijeenkomsten en manifestaties, ga naar de site van nodeathpenalty.santegidio.org