Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant’Egidio.

Elke woensdagavond en zaterdagmiddag is Kamiano restaurant open voor een gratis warme maaltijd voor al wie in nood is.

Daarnaast kunnen iedere weekdag – behalve woensdag – mensen met complexe problematieken na een intakegesprek terecht bij Kamiano Onthaal voor een ontbijt en lunch, een douche, medische verzorging en gerichte begeleiding. En drie keer per week trekken de vrijwilligers van Kamiano mobiel met een bakfiets de straat op met soep en broodjes op zoek naar de meest geïsoleerde daklozen.

Bij Kamiano krijgen de mensen méér dan alleen een maaltijd. Het is bovenal een plaats waar mensen hun zelfrespect terugvinden en waar vriendschap en nabijheid centraal staan. Daarom bedienen vrijwilligers de gasten aan tafel en heerst er een familiale sfeer.

Wekelijks verstrekt Kamiano meer dan duizend maaltijden. De afgelopen jaren ontstonden er ook Kamiano restaurants in Brussel en Luik.

Voor het geheel tekent een kleine ploeg professionelen, aangevuld met enthousiaste vrijwilligers. Onder hen mensen die dit werk met grote trouw en kunde al vele jaren doen, maar ook vele occasionele vrijwilligers.

Kamiano ontstond midden jaren 1990. De naam verwijst naar pater Damiaan, door de melaatsen op Molokai ‘Kamiano’ genoemd.

 

Peter- en meterschappen fiscale aftrekbaarheid

Kamiano leeft in belangrijke mate van giften. De kring van grote en kleine sponsors en sympathisanten vormt de levensader van Kamiano. Het jaarlijks budget bedraagt ca € 250.000. Wie wil kan voor een jaar “meter” of “peter” worden en zo één of meer maaltijden per week sponsoren. Eén maaltijd kost ons €6, alle kosten inbegrepen.

U kan onze organisatie ook steunen door u aan te melden als vrijwilliger.