De Antwerpse ouderenwerking van Sant’Egidio heeft steunpunten in wijken en instellingen in het centrum en de periferie van de stad. Vrijwilligers bezoeken bejaarden thuis en in woonzorgcentra. De meeste mensen willen hun oude dag het liefst in hun eigen huis doorbrengen. Sant’Egidio helpt hierbij door een netwerk te creëren van vrijwilligers, familieleden, buren en professionele zorgverleners rond de bejaarde die thuis wil blijven wonen. Zo wordt de wens van vele ouderen gerespecteerd, en krijgt tegelijk het samenleven in de wijk een nieuwe impuls.

Niet alleen thuiswonende bejaarden zijn vaak geïsoleerd en eenzaam. Ook in de rusthuizen is de nood aan gezelschap groot. Een wekelijks bezoekje doorbreekt de eentonigheid, ontmoetingen en feesten  maken het leven aangenamer. In de zomer trekken vrijwilligers en ouderen er ook enkele dagen samen op uit.

Voor Sant’Egidio is ook spiritualiteit belangrijk. Vaak ervaren bejaarden hun bestaan als zinloos. Zowel in de wijk als in het rusthuis brengt Sant’Egidio ouderen die dat willen samen voor een gebed. Samen luisteren ze naar het evangelie, bidden ze voor anderen, voor zieken, voor armen en slachtoffers van de oorlog… Vriendschap, gebed en de verbondenheid met de grote familie van Sant’Egidio geven het leven van vele ouderen weer betekenis.