Sant’Egidio en Corona: UPDATE

Nieuwe maatregelen

In gevolge de nieuwe richtlijnen van de burgerlijke en kerkelijke overheden in de strijd tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus, past ook Sant’Egidio haar beleid verder aan. Wij danken alle lezers die op de vorige Sant’Egidiopost hebben gereageerd met wensen, vragen, gebedsintenties en aanbod om te helpen.

Kwetsbaren anders nabij zijn

Tegen onze spiritualiteit en aanpak in, is afstand houden om ouderen en kwetsbaren te beschermen vandaag de hoofdzaak. Daarom is de toegang tot onze huizen voor ouderen en zieken alleen nog mogelijk voor wie er strikt noodzakelijk is. De Friends en kinderen van het Land van de Regenboog gaan voorlopig de bewoners van rusthuizen niet meer opzoeken. De koffiebar Amici, Coffee & Books in de Kammenstraat en de tweedehandswinkel Laudato Si’ sluiten tot nader order de deuren. Ook de Scholen van Vrede zijn gesloten.

De hulp aan daklozen en mensen van de straat, wier menselijk drama nog versterkt dreigt te worden en die vaak geen plek hebben om zich terug te trekken, gaat zo veel mogelijk door, met in acht name van de veiligheidsvoorschriften. De hulpverlening in Kamiano vindt vooral in openlucht plaats en er wordt nog meer ingezet op meeneemmaaltijden.

Sant’Egidio roept haar medewerkers en sympathisanten op armen en eenzamen niet aan hun lot over te laten, maar creatief te zijn in het vinden van nieuwe manieren om hem vanop afstand toch nabij te zijn.

Gebed en liturgie

Nu de bisschoppen van België besloten hebben alle liturgische bijeenkomsten op te schorten, zullen gebed en eucharistie in het Nederlands alleen online te volgen zijn via de website, via de Facebookpagina van Sant’Egidio en op woensdag ook via Radio Maria.

Uw gebedsintenties blijven welkom op info@santegidio.be

Het oecumenische gebed voor de herdenking van de hedendaagse martelaren, voorzien op 25 maart, zal niet plaatsvinden. Over de vieringen voor de Goede Week en Pasen houden we u later nog op de hoogte.

Pers

“Solidariteit onder Italianen zwelt aan” (De Standaard, 16/03/2020)

“Ne pas abandonner les personnages âgées” (Cathobel, 16/03/2020)

Galerie

Agenda

8 juni 2024

Samen met de dertigste verjaardag van Kamiano – de dak- en thuislozenwerking van Sant’Egidio in Antwerpen – viert AtelierKamiano zijn vijfde verjaardag op 8 juni. Dat gebeurt met een tentoonstelling en presentatie van ons ‘BOEK’, dat ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis wordt uitgebracht. Tijdens de tentoonstelling ‘DE (T)HUISKAMER’ kan u de werken bewonderen die […]

26 augustus 2024

De jaarlijkse Youth for Peace bijeenkomst wordt dit jaar van 27 tot 29 augustus 2024 in Berlijn gehouden. Meer informatie volgt.