HONGER IN BRUSSEL: SANT’EGIDIO VERDUBBELT INSPANNINGEN VOOR DAKLOZEN

HONGER IN STRATEN VAN BRUSSEL

SANT’EGIDIO VERDUBBELT INSPANNINGEN VOOR DAKLOZEN IN BRUSSEL

 

In deze tijd van Corona-lockdown hebben de zwakste bevolkingsgroepen het meest te lijden. Dat is niet anders voor de dak- en thuislozen in Brussel. Ze hadden het nooit gemakkelijk, maar wat de vrijwilligers van Sant’Egidio de laatste weken merken in het restaurant voor thuislozen Kamiano, is ronduit alarmerend. Er zijn daklozen die zienderogen vermageren, sommigen zeggen twee of drie dagen niets meer te hebben gegeten.

Onverwacht lijkt echte honger te zijn teruggekomen in de straten van Brussel, en andere Europese grootsteden. De sluiting van restaurants en bars, de sluiting van een aantal openbare dienstverleningen blijken de hoofdoorzaak van deze schrijnende toestand. Ook het feit dat bedelen op straat in tijden van lockdown amper nog iets opbrengt, is een factor.

Tegenover deze situatie heeft Sant’Egidio besloten haar inspanningen te verdubbelen. Voortaan openen de deuren van Kamiano voor de gratis voedselbedeling niet alleen op donderdag, maar ook op maandag. En dit minstens voor zo lang de lockdown duurt.

De extra-inspanning wordt mogelijk gemaakt door nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, en allerlei vormen van hulp. Ook de Koning Boudewijnstichting sprong in de bres met een extra-toelage.

Kamiano in Brussel is gelegen op de site van de Rijkeklarenkerk (hoek Rijkeklarenstraat/Sint-Kristoffelstraat). In het restaurant ontvangen wekelijks op donderdag van 17u tot 19u, en voortaan ook op maandagavond, een tachtigtal daklozen een warme maaltijd. Een vijftiental vrijwilligers staan in voor een respectvol onthaal en vriendelijke bediening. Sinds de Coronacrisis schakelde Kamiano over op een hoofdzakelijk ‘take away’ bediening, teneinde alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften te kunnen garanderen.

Ziehier een filmpje over Kamiano Brussel in Coronatijden.

Voor aanmelding vrijwilligers: brussel@santegidio.be

Voor financiële hulp: European Federation of the Community of Sant’Egidio aisbl, Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel. (IBAN rekeningnummer: BE56 7320 1531 0388 – BIC: CREGBEBB).

PERS:

“Maaltijdbedeling voor steeds meer daklozen” (De Morgen, 24/03)

“Wie op straat leeft, heeft het extra moeilijk” (VRT Journaal, 23/03)

“Sant’Egidio start extra voedselbedeling voor Antwerpse daklozen” (Radio 2, 23/03)

“Daklozen hadden het voor de coronacrisis al moeilijk, maar nu worden ze over de rand geduwd” ( Radio 1, De Ochtend, 23/03)

“Steeds meer daklozen hebben nood aan maaltijdbedeling” (HLN, 23/03)

“Sant’Egidio verdubbelt inspanningen voor Brusselse daklozen” (Kerknet, 21/03)

Galerie

Agenda

16 juli 2024

Elke zomer zet Simeon en Hanna zijn tuin en deuren open voor vriendschap en ontmoeting. Familie, vrienden en sympathisanten zijn welkom op volgende dinsdagen van 15-17u in het Huis van Sant’Egidio te Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen. 16 juli – Zingen met Jan op de accordeon en taart 23 juli – Shajin op de klarinet en […]

21 juli 2024

Op 21 juli vindt de jaarlijkse zomeruitstap “Volkeren van Vrede” plaats, georganiseerd door Sant’Egidio. Dit jaar brengen we een bezoek aan het Atomium in Brussel en iedereen is welkom! We vertrekken om 8u30 met de bus aan Tutti (St. Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem). Voor ‘s middags vragen we om zelf een picknick mee te nemen […]