Internationaal

De geest van Assisi

Jaarlijks zorgt de Gemeenschap van Sant’Egidio voor een internationale vredesbijeenkomst op topniveau. Dan dialogeren leiders van de grote wereldgodsdiensten met elkaar, en ook met politieke leiders en vertegenwoordigers van de culturele, sociaal-economische wereld en de civiele samenleving. Bedoeling is om het vreedzaam samenleven in tijden van globalisering en migratie te verstevigen, een beschaving van het samenleven voor de 21ste eeuw uit te denken en een krachtig antwoord te bieden op het religieus gelegitimeerd geweld en terrorisme.

De bijeenkomsten van Sant’Egidio liggen in het verlengde van de historische ontmoeting van religieuze leiders die plaatsvond op 27 oktober 1986 in Assisi op initiatief van paus Johannes Paulus II. Sindsdien organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio jaarlijks een bijeenkomst ‘in de geest van Assisi’ telkens in een andere stad. In september 2014 vond de ontmoeting ‘Peace is the Future’ plaats in Antwerpen.

Vredesbemiddeling

Sant’Egidio bemiddelt ook heel concreet in gewapende conflicten. Het vredesakkoord voor Mozambique, dat in 1992 in Rome werd ondertekend en dat tot stand kwam door haar bemiddeling, is vandaag universeel erkend als een  schoolvoorbeeld van bemiddeling door een niet-statelijke actor, weliswaar in synergie en dialoog met statelijke actoren en internationale organisaties.

Door deze internationale diplomatieke activiteit kreeg Sant’Egidio de troetelnaam ‘de UN van Trastevere’, verwijzend naar het hoofdhuis in de gelijknamige Romeinse wijk en naar het lokale-globale karakter van haar activiteiten.

Ook in andere gewapende conflicten speelde Sant’Egidio een rol als bemiddelaar, als ‘honest broker’, of gewoon als tussenpersoon. Dat was onder meer het geval in Albanië, Burundi, Colombia, DR Congo, Ivoorkust, Kosovo, Sri Lanka.

Momenteel legt Sant’Egidio zich vooral toe op een vreedzame oplossing voor de gewapende conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Casamance (Senegal), Libië en Irak.