Lokaal

Antwerps Trialoog

De Antwerpse Trialoog is een uniek initiatief van dialoog tussen vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, islam, jodendom en christendom. Uniek omdat hun onderlinge gesprekken en vriendschapsband al meer dan tien jaar standhouden. Uniek omdat dit initiatief is ingebed in een specifieke context, die van Antwerpen, maar met een universele blik op Europa en de wereld. Uniek omdat priester Hendrik Hoet, rabbijn Aharon Malinsky en imam Jamal Maftouhi aan de jongere generaties  in één beeld duidelijk maken dat godsdienst geen factor van maatschappelijke verdeling hoeft te zijn, maar integendeel een kracht is om onze samenleving leefbaar te houden. De geglobaliseerde wereld zal maar leefbaar zijn waar een beschaving van het ‘samenleven’ wordt opgebouwd. De Trialoog wil daartoe, in Antwerpen en ver daarbuiten, aanzetten geven.

Over dit initiatief verscheen bij Uitgeverij Lannoo het boek met de gelijknamige titel ‘Trialoog’. Godsdiensthistoricus Jan De Volder leidde de gesprekken en schreef ze neer.

Jongerentrialoog – Quadriloog

In 2017 richtte Sant’Egidio een ‘jongerenquadriloog’ op. Dat is een uniek initiatief van dialoog tussen vier jongeren van verschillende levensbeschouwingen: islam, jodendom en christendom en iemand uit de vrijzinnigheid. Elk vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond gaan ze met elkaar in gesprek over geloof, samenleven, dialoog tussen jongeren en de wereld van morgen.

Net als de trialoog trekken ook deze jongeren naar verschillende scholen, hogescholen en universiteiten om te getuigen dat vrede tussen alle religies mogelijk is en dat men steeds moet zoeken naar wat verbindt.