In 2020 ging de werking van vzw Africa op in de vzw Sant’Egidio BXL Europe.
Adres en rekeningnummer zijn hetzelfde gebleven.
De naam ‘Viva Africa’ blijft behouden als deelwerking van Sant’Egidio BXL Europe vzw.

Viva Africa is de vzw voor ontwikkelingssamenwerking van Sant’Egidio in België.

Op het vlak van verbetering van de gezondheidszorg in Afrika ondersteunt Viva Africa het internationale programma DREAM (Disease Relief through Excellent and Advanced Means). Sant’Egidio organiseert dit programma in tien landen , vanuit Rome, in samenwerking met verschillende Europese en Afrikaanse partners.
In de beginjaren ondersteunde Viva Africa voornamelijk het DREAM-programma in Tanzania, Malawi en Mozambique. Vanaf 2016 ondersteunt Viva Africa het DREAM-programma in de Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder Kinshasa, en Guinee Conakry. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Belgische ngo Memisa , waarmee een partenariaat werd afgesloten.

Een tweede actiepunt van Viva Africa is vredesopbouw en interreligieus samenleven. Ook hier ligt de focus in DRC, namelijk het in Gebied van de Grote Meren. Viva Africa helpt haar lokale partner “Jeunes pour la Paix” een Huis van Vrede te bouwen in Bukavu. Dit wordt een uitvalsbasis om een cultuur van vrede, dialoog en samenleven in deze regio te bevorderen.

Kinderen van Bukavu: vele kinderen in Oost-Congo kunnen niet naar school gaan om financiële redenen. Onderwijs is de beste manier om uit armoede te geraken. We willen dan ook met onze partner “Jeunes pour la paix” meer kinderen de kans geven om naar school te gaan.

Daarnaast ondersteunt Viva Africa de lokale werkingen van Sant’Egidio in Nigeria en Kameroen. Het betreffen de Scholen van Vrede , de hulp aan ouderen , de interreligiueze dialoog enz. Viva Africa ondersteunt de lokale verantwoordelijken en zorgt voor opleiding en training.

Medewerkers van Viva Africa en experts gaan geregeld de projecten opzoeken en gedurende enkele weken vrijwillig en gratis meehelpen in een van de projecten van onze lokale partners. Dat is verrijkend voor beide, er valt veel van elkaar te leren. Op die manier kunnen ze dan in eigen stad of gemeente werken aan sensibilisering en ontwikkelingseducatie. Geregeld worden informatiemomenten of fondswerving activiteiten georganiseerd om deze projecten te ondersteunen. Doelgroepen zijn de kansengroepen die met de vzw’s voor Belgische activiteiten worden bereikt, namelijk VVS en SAP .

Help Afrika om te DREAM-en!

Ook u kunt ons helpen door onze projecten financieel te steunen.  U kunt uw bijdrage storten op rekening van:

Viva Africa vzw

KBC – IBAN: BE03 7320 1530 9984 – BIC: CREGBEBB

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
U ontvangt automatisch een fiscaal attest voor uw belastingsaangifte.

Viva Africa wordt sinds 2002 financieel gesteund door de federale, regionale en lokale overheden, met ook de steun van particulieren, bedrijven en stichtingen.

Contact

VIVA AFRICA vzw

Rijke klarenstraat 26
B -1000 Brussel

tel. +32/2/512.45.46
fax +32/2/512.17.12

E-mail : vivaafrica@santegidio.be
Website : http://dream.santegidio.org