Vriendschap Zonder Grenzen (VZG) vzw organiseert vakanties voor kansarme doelgroepen die via Vereniging Voor Solidariteit (VVS) vzw doorheen het jaar worden gevolgd. Beide vzw’s passen in het engagement voor kansarmen van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Dankzij VZG hebben ook kansarmen toegang tot betaalbare vakanties, ontspanningsaanbod en cultuur, in binnen- en buitenland.

Met de jaren groeiden de vakanties in omvang, maar ook in diepgang. Aandacht voor cultuur, goede accommodatie, gezonde voeding en vorming van de talrijke begeleiders, die op vrijwillige basis de doelgroepen begeleiden, vormen prioriteiten.

Het aanbod richt zich tot verschillende doelgroepen

  • Kinderen
  • Jongeren
  • Nieuwkomers
  • Ouderen
  • Mensen met een verstandelijke en sociale beperking

 

Sponsor vakantie voor een kind, voor een bejaarde of voor een gehandicapte

Een reële, gemiddelde, kostprijs van de vakantie (met vier of meer overnachtingen) voor onze deelnemers bedraagt:

  • Kinderen, jongeren – 200 euro (vervoer, accommodatie, eten, animatie, verzekering)
  • Bejaarden, mensen met handicap – 300 euro (aangepast vervoer, accommodatie, eten, animatie, verzekering)

Wij vragen aan onze deelnemers een bijdrage van 50 euro (bij kinderen en jongeren) of 100 euro (bij bejaarden en gehandicapten) maar in sommige schrijnende gevallen van armoede vragen wij geen bijdrage. Ons motto is dat iedereen recht heeft op vakantie en dat vakantie geen overbodige luxe is.

U kan als particulier of bedrijf de vakantie voor één of meerdere kinderen, bejaarden of gehandicapten sponsoren. Elke steun is zeer welkom!

Adres

Vriendschap Zonder Grenzen (VZG) vzw
Lombardenstraat 28
2000 Antwerpen
Tel: 03/229.04.10 fax: 03/226.07.37
e-mail: vzg@santegidio.be

 

Giften

Rekeningnummer:
KBC – IBAN: BE22 7360 0087 1347 – BIC: KREDBEBB

Met de steun van