Kamiano – Een kwarteeuw gastvrij voor de vrienden van de straat

Herbekijk hier de tussenkomsten

 

 

Zaterdag 8 juni vond in het huis van Sant’Egidio het colloquium “Kamiano – Een kwarteeuw gastvrij voor de vrienden van de straat” plaats. Schepen Tom Meeuws, psychiater Dirk De Wachter, bijbeltheoloog Benoît Standaert, rector Herman Van Goethem, federaal procureur Frédéric Van Leeuw en voorzitter van Sant’Egidio Hilde Kieboom namen bij deze gelegenheid het woord.

In zijn groet zei Antwerps schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “Er is niemand in deze stad die met zo een sociale precisie iedere keer weer het goede uit de mensen naar boven kan halen.”

Rector Herman van Goethem: “Armoede is vandaag het zwarte gat. Het onderwijs doet de socio-economische ongelijkheid tussen mensen eerder toenemen dan afnemen. Wanneer 20 % van onze samenleving niet mee deelt in de groei van de welvaart, is dat een drama.”

Federaal procureur Frédéric van Leeuw: “Te juridisch en institutioneel denken leidt bij de zwakste bevolkingsgroepen vaak tot averechtse effecten”

Benoît Standaert stond stil bij de Schrift en de figuur van Jezus Christus: “De openheid en de inclusiviteit is een fundament van het evangelie. De armen verkondigen ons de blijde boodschap. Er is geen onderscheid tussen wie geeft en wie krijgt. Voor het evangelie staat wie aan de rand staat centraal. ‘L’exclu devient élu’.”

Als laatste lid van het panel nam psychiater Dirk De Wachter het woord: “Kamiano laat de verborgen tranen van deze wereld zien. In onze wereld schuiven we veel onder de mat. Kamiano gaat onder de mat kijken, voorbij de structuren. Hoe kunnen we de ogen niet sluiten voor het onrecht van de wereld? Gevoeligheid en kwetsbaarheid worden vandaag ten onrechte gepsychiatriseerd. Mensen komen naar mij en vragen een pil omdat ze gevoelig zijn, terwijl het net de ongevoeligen zijn die ik liever zou zien komen. Maar hen zie ik te weinig.”

Hilde Kieboom sloot de voormiddag af. “Kamiano wil zich niet verstoppen achter rigide structuren en systemen, doch klopt aan aan het hart van velen in onze samenleving, om armen en zwakken niet voorbij te lopen. We hebben nood aan de hoop, die de tranen kan drogen.”

Na afloop volgde de onthulling van het kunstwerk “Kamiano 25” van Maud Aguirre y Otegui. Het kunstwerk werd ingezegend  door kanunnik Hendrik Hoet en bisschop van Luik Mgr Jean-Pierre Delville.

De festiviteiten voor het zilveren jubileum van Kamiano begonnen reeds donderdag 6 juni met een bezoek van Koningin Mathilde. Bekijk hier de beelden, artikels en reportages.

Uw verjaardagsgift is welkom op: KBC – IBAN: BE95 4098 5637 5658 – BIC: KREDBEBB
BNP Paribas Fortis – IBAN: BE14 2200 0370 0483 – BIC: GEBABEBB met vermelding: Kamiano 25.
Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar

Gallerij

Agenda

8 juni 2023

We hebben het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst getiteld “The War in Ukraine: A Call for Peace”, gepromoot door de katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding. Aan het rondetafelgesprek zullen vooraanstaande academici deelnemen. Sprekers: Prof. Jan De Volder, Prof. Koen Schoors, Prof. Laura Rizzerio Voor meer informatie en inschrijving: kerknet.be

24 augustus 2023

Van 25 tot 27 augustus 2023 blaast Youth for Peace, de jongerenbeweging van Sant’Egidio, verzamelen voor een Jongerenweekend in het Italiaanse Padua-Venetië. Geïnteresseerde jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich hier inschrijven.