Bridges for Peace – 26 september 2017

5452

Op dinsdag, 26 september bezochten ca 300 Brusselse jongeren de huizen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen in de hoofdstad. Bedoeling was « de ander » beter te leren kennen, zijn geloof en zijn overtuiging, in een geest van respect en openheid. Het ging om een initiatief van Together in Peace met de steun van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets.

Op dinsdag, 26 september, brachten ca 300 jongeren tussen 16 en 18 jaar van verscheidene Nederlandstalige en Franstalige middelbare scholen een bezoek aan verschillende gebedshuizen en een huis van de Mens.Nu. Op iedere plaats ontmoetten ze een vertegenwoordiger en een jongere van de godsdienst/levensbeschouwing in kwestie. Bedoeling was de Brusselse jongeren van welk geloof of overtuiging ook de kans te geven de levensbeschouwelijke diversiteit van hun stad beter te leren kennen. Door ontmoeting en kennis bouwt “Bridges for Peace” aan een cultuur van respect en vreedzaam samenleven.

Het initiatief gaat uit van « Together in Peace ». Dit comité verzamelt vertegenwoordigers van alle in ons land erkende erediensten en levensbeschouwingende anglicaanse, de katholieke, de  islamitische, de joodse, de orthodoxe, de protestantse eredienst en het vrijzinnig humanisme. Together in Peace organiseerde eerder de grote interlevensbeschouwelijke mars « Vrijheid en Respect » (15 mars 2015) en het interlevensbeschouwelijke straatvoetbaltornooi « Football for Peace » op het Gemeenteplein in Molenbeek (20 april 2016).

De Gemeenschap van Sant’Egidio stond in voor de coördinatie en praktische uitwerking van het evenement.  

 Beelden: