Herdenkingswandeling “Wie vergeet, is gedoemd te herhalen”

september 17, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Op zondagavond 17 september 2017 vond in Antwerpen een herdenkingswandeling plaats voor de meer dan 15.000 joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de stad werden gedeporteerd. Ook andere slachtoffers van de nazi-waanzin, zoals de Roma en Sinti, werden herdacht. De circa 250 deelnemers droegen kaarsen met zich mee en bordjes met daarop de namen van de concentratiekampen, als een sinistere waarschuwing, want “wie vergeet, is gedoemd te herhalen”.

Voor de vijfentwintigste keer al nam de Gemeenschap van Sant’Egidio het initiatief voor deze wandeling. Die kent een groeiende deelname van jongeren en nieuwkomers, “want de herinnering aan Auschwitz is een kwestie van ‘gedeeld burgerschap’, een ijkpunt voor de opbouw van een democratisch Europa dat zijn minderheden respecteert”, zei Jan De Volder, initiatiefnemer van de herdenking.

De wandeling vertrok aan de Sint-Carolus Borromeuskerk waar pastoor Hendrik Hoet, kenner van de Joodse cultuur en voortrekker van de dialoog, de deelnemers toesprak, want het initiatief staat ook uitdrukkelijk in het teken van de joods-christelijke vriendschap.

In de Terliststraat, aan de synagoge van de Shomre Hadass, werden de deelnemers opgewacht door een joodse delegatie. Sam Neyman, hoofd van de joodse jeugdbeweging, sprak hen toe.

Aan het monument van de gedeporteerden, aan de Belgiëlei, herinnerde Vice-premier en Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan de gruwel van de holocaust en het belang van blijvende herdenking. Als verantwoordelijke voor de binnenlandse veiligheid onderlijnde hij ook het belang van de bescherming van de joodse bevolking van Antwerpen in deze tijden van terreur. Moishe Hoffman van restaurant Hoffy’s vertelde aan de deelnemers hoe de tragedie van de Shoah ook zijn familie persoonlijk heeft getroffen. De familie Hoffman stond onlangs in de belangstelling door een uitzending van ‘Goed Volk’ van Jeroen Meus: samen met het boek “Mazzel tov” van Margot Verstraeten zorgde die uitzending bij het grote publiek voor meer kennis van en sympathie van de orthodoxe joodse gelovigen.

Veerle Vanden Daelen belichte als curator van het Dossin-museum in Mechelen het belang van de holocaust-educatie en de rol die het museum hierbij speelt. Jan De Volder, docent “Religie, Conflict en Vrede” aan de KU Leuven, belichtte in naam van de organiserende Gemeenschap van Sant’Egidio het belang van een kwarteeuw herdenken en schetste  een aantal belangwekkende recente evoluties. Hij verwelkomde onder meer de toenemende aandacht voor de rol van Vlaamse collaborateurs bij de Jodenjacht, maar uitte ook zijn bezorgdheid over het kamerbrede akkoord over onverdoofd slachten, waarbij de verkozenen geen rekening wensten te houden met de joodse en islamitische bezwaren. “Het is altijd gemakkelijker in andermans vlees te snijden”, merkte hij op.

Na het zingen van het Kel Male Rachamim, het gebed voor de doden, legden koppels van telkens een kind en een oudere witte rozen neer aan de voet van het monument. Daarna wensten de deelnemers elkaar de vrede. Voor de joodse deelnemers klonk een bijzonder Sjana Tova, Gelukkig Nieuwjaar!

Toespraken:

Prof.dr. Jan de Volder

Kannunik Hendrik Hoet

Foto’s:

Bondskanselier Merkel opent vredesbijeenkomst Sant’Egidio

september 5, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Munster

“Wegen van Vrede”
Religies en culturen in dialoog
Münster en Osnabrück, 10 – 12 september 2017
 

Van zondag, 10 september tot dinsdag, 12 september vindt in Münster en Osnabrück, Duitsland, de Internationale vredesontmoeting “Wegen van Vrede. Religies en culturen in dialoog” plaats. Het is een driedaagse topbijeenkomst met vertegenwoordigers van de wereldreligies en personaliteiten uit de politieke, culturele, academische en sociaal-economische wereld. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio in samenwerking met de bisdommen van Münster en Osnabrück. Deze steden speelden een historische rol bij de totstandkoming van de Vrede van Westfalen, die een einde maakte aan de Europese godsdienstoorlogen in de 17de eeuw.

De ontmoeting start met een openingsplechtigheid op zondag 10 september in aanwezigheid van Bondskanselier Angela Merkel en voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani.

Bondskanselier Merkel, die in volle campagne is voor haar herverkiezing maakt bijzonder tijd vrij om de deelnemers toe te spreken. Hier legt ze uit waarom.

 
 

Op maandag 11 en dinsdagvoormiddag 12 september dialogeren in een dertigtal panelgesprekken vertegenwoordigers van de grote wereldgodsdiensten met elkaar, en ook met humanisten, politieke leiders en vertegenwoordigers van de culturele, sociaal-economische wereld en de civiele samenleving. De ontmoeting wordt dinsdagavond afgesloten met een “gebed voor de vrede”, door de verschillende religies, in hun eigen traditie en op verschillende plaatsen in de binnenstad en een slotplechtigheid. Na enkele toespraken volgt een oproep voor vrede, die wordt ondertekend door alle aanwezige religieuze leiders.

Bij de deelnemers vinden we betekenisvolle buitenlandse figuren als Ahmed El-Tayyeb, de groot-Imam van Al-Azhar, de bekende soennitische universiteit van Caïro (Egypte); Mahamadou Issoufou, president van Niger, een cruciaal land voor de beheersing van de migrantenstromen en de terreurbestrijding; John X, patriarch van het Grieks-orthodox patriarchaat van Antiochië en het gehele Oosten; Moshe Dagan, directeur van het Opperrabbinaat van Israël; Kardinaal Ernest Simoni uit Albanië; José Alejandro Solalinde uit Mexico, een symboolfiguur van de strijd tegen de drugskartels en maras; Kardinaal Dieudonné Nzapalainga uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, een land dat aan een bloedige burgeroorlog ten prooi is en waar Sant’Egidio actief bemiddelt in het uitstippelen van een weg naar vrede; Al-Haj U Aye Lwin,  vertegenwoordiger van Rohingya uit Birma; Muhammad Abdul Khabir Azad, groot-imam van de moskee van Lahore in Pakistan; Jeffrey D. Sachs van Colombia University, Parfait Onanga-Anyanga, speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor de Centraal-Afrikaanse Republiek; Mario Giro, Italiaans vice-minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn er nog tal van andere prominenten, vaak uit regio’s die getekend zijn door conflicten en spanningen.

Uit ons land nemen aan de ontmoeting deel: Johan Bonny, bisschop van Antwerpen; Jean-Pierre Delville bisschop van Luik; Hilde Kieboom, verantwoordelijke van Sant’Egidio in de Lage Landen en ondervoorzitter van Sant’Egidio op internationaal vlak; federaal procureur Frédéric van Leeuw neemt deel aan een panelgesprek over terreurbestrijding. Voorts reizen meer dan honderd vrijwilligers van de Gemeenschap van Sant’Egidio van België naar Münster af om de ontmoeting bij te wonen en logistieke ondersteuning te verlenen.

Deze bijeenkomst ligt in het verlengde van de historische ontmoeting van religieuze leiders die plaatsvond op 27 oktober 1986 in Assisi op initiatief van paus Johannes Paulus II. Sindsdien organiseert Sant’Egidio jaarlijks een bijeenkomst ‘in de Geest van Assisi’, telkens in een andere stad. Drie jaar geleden vond ze in ons land plaats, in Antwerpen, met als titel ‘Peace is the Future’.

Het is nog steeds mogelijk in te schrijven om deze ontmoeting bij te wonen door aanmelding op friedenstreffen2017@santegidio.de

Het is ook mogelijk de werkzaamheden te volgen via de website: http://www.santegidio.org

Nieuw schooljaar Yaguine en Fodé

augustus 22, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

innenkort start een nieuw schooljaar van de Taalschool ‘Yaguine en Fode’, mondelinge taalbeheersing Nederlands en conversatielessen voor nieuwkomers.

Inschrijven voor deze taallessen kan op zaterdag 26 augustus 2017 van 9u tot 10u30 uur, ingang via Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen.

De lessen vinden plaats iedere zaterdag van 10u30 tot 12u30 en van 13u tot 15u.

De lesgevers zijn vrijwilligers die dit gratis in hun vrije tijd doen

Folder:

pagina01 pagina02

Diploma uitreiking taalschool Yaguine en Fodé

juni 26, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Op zaterdag 24 juni 2017 eindigde het schooljaar van taalschool Yaguine en Fodé met de plechtige overhandiging van de attesten aan de cursisten!‬ 

Foto’s: 

Zomer in solidariteit 2017

juni 22, 2017 by · Comments Off
Filed under: Amici, Friends, Jongeren, Kamiano, Ouderen, School Van Vrede, Volkeren van Vrede 

De Gemeenschap van Sant’Egidio organiseerde ook tijdens de zomervakantie tal van activiteiten en vakanties met kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking. 

- Van 1 tot 5 juli ging een groep jongeren van de ‘Friends’ (12-15 jarigen) van de wijken Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Noord naar Waimes bij Luik. 

- Van 1 tot 5 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ uit de wijk Hoboken. Ze trokken naar Wijgmaal bij Leuven.

- Van 1 tot 5 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ uit de wijk Antwerpen-Noord. Ze trokken naar Somme-Leuze bij Namen.

- Van 1 tot 5 juli organiseerden vrijwilligers een vakantie met de ouderen van Merksem in De Haan.

- Van 6 tot 10 juli ging een groep jongeren van de ‘Friends’ (12-15 jarigen) van de wijken Merksem, Hoboken en Linkeroever naar Waimes bij Luik.

- Van 6 tot 10 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ uit de wijk Merksem. Ze trokken naar Wijgmaal bij Leuven.

- Van 6 tot 10 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ uit de wijk Linkeroever. Ze trokken naar Somme-Leuze bij Namen.

- Van 6 tot 10 juli organiseerden vrijwilligers een vakantie met de ouderen van Antwerpen-Centrum, Berchem en Hoboken in de Haan.

- Van 7 tot 14 juli vond de vakantie plaats van de ‘Amici’ van Merksem en Hoboken in Diksmuide. Vrijwilligers en mensen met een beperking gaan samen op reis.

- Van 10 tot 14 juli organiseerden vrijwilligers een vakantie met de ouderen van Antwerpen-Noord in Ciney.

- Op 21 juli gingen de ‘Volkeren van Vrede’ (nieuwkomers van verschillende culturen en overtuigingen) op culturele uitstap naar Brugge.

- Van 24 tot 28 augustus gaan jongeren uit heel Europa voor een jongerenontmoeting naar Barcelona 

De Jongeren voor Vrede zijn groter dan hun angst

juni 22, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Van vrijdag 25 augustus tot zondag 27 augustus, kort na de aanslagen, vonden in Barcelona drie dagen plaats van ontmoetingen, reflectie, uitwisselingen, bezoeken en vriendschappen rond het thema “More Youth, More Peace”. Deze Internationale Jongerenontmoeting waar 500 jongeren van verschillende Europese landen aan deelnamen werd georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio. Ook uit België vertrokken een 100-tal mensen, onder hen ook Hilde Kieboom, Vice-Voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

De jongerenontmoeting begon op vrijdag 25 augustus met een ceremonie op de Rambla ter herinnering aan de slachtoffers van de aanslag in Barcelona. Tijdens de bloemenlegging voor elk van de 15 slachtoffers werd er een vredesmanifest voorgelezen in verschillende talen: “Na het drama van de terroristische aanslag in Barcelona willen we tonen dat we hebben gekozen voor dialoog en solidariteit om een toekomst van vrede en samenleven in Europa en in de wereld op te bouwen. Wij jongeren zijn ervan overtuigd dat enkel dialoog en integratie de weg naar vrede openstellen. Wij willen het kwaad overwinnen met het goede, de overwinning van vergeving over wraak. Daarom willen we actief bijdragen aan de oprichting van een Europa waar iedereen kan samenleven: een wereld zonder racisme!”.

Op zaterdag 26 augustus namen de Jongeren voor Vrede ook deel aan de grote manifestatie ‘No tinc por’ (ik ben niet bang) georganiseerd door de stad Barcelona waar naar schatting een half miljoen mensen aan deelnamen waaronder de Spaanse Koning Felipe.

Naast de bloemenlegging en de manifestatie stonden op het programma van de jongerenontmoeting ook momenten van getuigenissen en uitwisseling over thema’s als vriendschap, dialoog, vrede. Ook Marco Impagliazzo, de President van Sant’Egidio, nam deel aan de ontmoeting. Hij moedigde de jongeren aan om geen schrik te hebben want de angst is niet zo groot en jongeren zijn niet zo onbetekenend als ze vaak denken.

De volgende Europese jongerenontmoeting zal midden juli 2018 plaatsvinden in Rome met als titel “Global friendship to live together in a world in peace” (inschrijven kan via info@santegidio.be).

De Jongeren voor Vrede is de beweging van jongeren van de Gemeenschap van Sant’Egidio die zich gedurende het jaar en in heel Europa inzetten voor kansarme kinderen en jongeren, eenzame ouderen, daklozen, mensen met een beperking en vluchtelingen. Door de vriendschap met de armen hebben ze het belang ontdekt van solidariteit met iedereen om te bouwen aan vrede.

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke gemeenschap die ontstaan is in Rome in 1968 en bekend is om haar inzet voor de armsten en voor haar inzet voor vrede. Sant’Egidio is ook bekend voor haar werk voor vrede en dialoog tussen religies en mensen met een verschillende levensbeschouwing. (www.santegidio.be).

Vredesmanifest

Vredesmanifest ”More Youth,More Peace”

Foto’s

Flyer:

FLYER_YOUTH_BCN_NED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamitisch christelijke conferentie met iftar in Brussel

juni 12, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

De Gemeenschap van Sant’Egidio wenst haar islamitische vrienden een gezegende ramadan toe: Ramadan Moubarak!

Bij deze gelegenheid organiseerde Sant’Egidio op vrijdag 16 juni een islamitisch-christelijke avond. Professor islamitische godsdienst Hicham Abdel Gawad en Luc de Bolle van de Gemeenschap van Sant’Egidio spraken over het thema: “geloof, dialoog en jongeren”. Ook twee jongeren legden een persoonlijke getuigenis af. 

Na de conferentie werd er een maaltijd ter verbreking van de vasten (iftar) aangeboden. 

Foto’s

Uitvaart van Mgr Leon Lemmens

juni 6, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Op zaterdag, 10 juni 2017 vond de uitvaartplechtigheid plaats van Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.

De Sint-Romboutskathedraal van Mechelen was volgelopen met familieleden, vrienden en bekenden, en gelovigen van de plaatselijke gemeenschappen.

Er was een uitgebreide vertegenwoordiging van de Gemeenschap van Sant’Egidio uit binnen- en buitenland.

Mechels burgemeester Bart Somers en verscheidene schepenen woonden de dienst bij.

Er waren ook vertegenwoordigers van andere christelijke kerken en van de joodse en islamitische gemeenschappen van het land.

Tal van bisschoppen en priesters concelebreerden met kardinaal Jozef De Kesel, die de begrafenisplechtigheid leidde.

U leest hier de homilie van kardinaal De Kesel. 

U kunt de ontroerende uitvaart hier herbekijken via KTO 

Overlijdensbericht

Pers & Media

Boodschappen

Video’s en interviews

Foto’s uitvaart

Foto’s Mgr Leon Lemmens

 

Sant’Egidio rouwt om heengaan Mgr Leon Lemmens (1954-2017)

juni 2, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Vannacht is in het universitair ziekenhuis Gasthuisberg van Leuven Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen,  gestorven na een gelovig en moedig gedragen ziekte. Mgr Lemmens werd 63 jaar.

Leon Lemmens, geboren in Boorsem in Limburg in een groot en gelovig gezin, was priester van het bisdom Hasselt.

Tijdens zijn studies in Rome in de jaren 1970, leerde hij bij de Gemeenschap van Sant’Egidio, die toen haar eerste stappen zette in de eeuwige stad, het evangelie concreet te beleven door de liefde voor de armen. Hij ging er vaak de liturgie voor in de arme buitenwijken en bezocht er persoonlijk veel vereenzaamde ouderen.

Toen hij terugkeerde naar België, bleef Leon Lemmens zich naast zijn vele verantwoordelijkheden in het bisdom Hasselt samen met Sant’Egidio inzetten voor de vrede, de interreligieuze dialoog, en Afrika.

Hij reisde onder meer naar Sudan, Ethiopië, Eritrea, Rwanda en andere Afrikaanse landen, maar ook naar Irak, Indonesia en Bolivia.

Tussen 2004 en 2011 woonde hij opnieuw in Rome, waar hij werkte voor de Congregatie van Oosterse kerken. Tegelijkertijd was hij rector van het Seminarie van Sant’Egidio. Hij was een priester in hart en nieren, en de vorming van priesterkandidaten en jongeren ging hem altijd ter harte.

In 2011 benoemde paus Benedictus XVI hem tot hulpbisschop van Mechelen-Brussel. In het sterk geseculariseerde Vlaams Brabant, werkte hij met passie en geduld aan een ‘kerk die naar buiten gaat’ zoals paus Franciscus dat voor ogen houdt.

Leon Lemmens was een uitzonderlijk gecultiveerd man, polyglot, die door zijn grote gestalte en zijn ongeveinsde hartelijkheid indruk maakte, onder meer op veel jongeren die hij ontmoette. Hij had een robuust geloof en een groot hart, vooral voor de armen, de daklozen, de vluchtelingen.   

Vorige zomer maakte hij nog een reis naar Rwanda en Oost-Congo, en in september 2016 was hij aanwezig op het Gebed voor de Vrede in Assisi, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de historische interreligieuze vredesontmoeting van 1986. Daar groette hij voor de laatste keer paus Franciscus.

Tijdens de maanden van ziekte, werd hij altijd omringd door de liefdevolle zorg van velen.

Met Leon Lemmens, verliest de Gemeenschap van Sant’Egidio en heel de kerkgemeenschap van ons land een authentiek priester en een grootmoedig man die durfde kijken naar de grote horizonten  van de wereld en naar de uitdagingen van onze tijd.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag, 10 juni 2017 om 11 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.

Pers & Media:

“Niet terugtrekken in sacristie” (Kerk&Leven, 14 juni 2017)

Uitvaart van hulpbisschop Leon Lemmens“ (De Standaard, 12 juni 2017)

“Bomvolle Sint-Romboutskathedraal voor uitvaart van hulpbisschop Leon Lemmens” (De Morgen, 10 juni 2017)

“Uitvaart mgr. Leon Lemmens” (Kerknet, 10 juni 2017)

“In memoriam Mgr Leon Lemmens” (De rots in de branding – Radio Maria, 8 juni 2017) (vanaf minuut 19)

“Mort de Mgr Léon Lemmens, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles” (La Croix, 5 juni 2017)

“Msg Lemmens was een verrijking voor mijn leven” (Gazet van Antwerpen, 3 juni 2017)

“Vlaamse kerk verliest een waardevol mens” (Het Belang van Limburg, 3 juni 2017)

“Mgr Lemmens, l’évêque du Brabant flamand avait un grand souci des Eglises d’Orient” (La Libre, 2 juni 2017)

Boodschappen:

Albert Guigui, Opperrabbijn van Brussel

Athenagoras Peckstadt, Metropoliet van België van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Bart Somers, burgemeester van Mechelen (in Gazet van Antwerpen, 2 juni 2017)

Aharon Malinsky, joodse gemeenschap Antwerpen

Jo Hanssens, Pax Christi

Imam Jamal Habbachich, voorzitter van de raad van moskeeën van Sint-Jans-Molenbeek

Yacob Mahi, theoloog en islamoloog

Albert Stas, directeur huisvandeMens Brussel

Betuig je meedeleven bij het overlijden van Mgr. Lemmens (Kerknet, 2 juni 2017)

Met droefheid melden wij het overlijden van Mgr. Leon Lemmens (Kerknet, 2 juni 2017)

Video’s en interviews:

Radio Maria zorgde als in memoriam voor een mooie compilatie met verschillende interviews en bezinningen van Mgr Leon Lemmens van de voorbije jaren 

Leon Lemmens in Reyers Laat op 12 maart 2015 over Together in Peace

Leon Lemmens en Rudi Vranckx op 17 september 2015 over hun bezoek aan christenen in Irak

Leon Lemmens in Koppen op 23 september 2015 tijdens zijn bezoek aan christenen in Irak

Leon Lemmens ontvangt laatstejaars studenten lerarenopleiding bij hem thuis op 15 december 2015

Leon Lemmens viert Kerstmis met vluchtelingen in Molenbeek op 25 december 2015

Leon Lemmens op KTO op 27 juni 2014

Leon Lemmens op MTRO op 16 juni 2013 over interreligieuze dialoog

Foto’s uitvaart

Foto’s Mgr Leon Lemmens

 

 

 

Afgelast – Islamitisch christelijke ontmoeting met iftar

juni 1, 2017 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Om 20 u islamitisch-christelijke conferentie over ‘geloof, dialoog en jongeren’.

Gevolgd door gebeden in de verschillende tradities en iftarmaaltijd.

Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen.

Geïnteresseerden graag op voorhand aanmelden via info@santegidio.be

De islamitisch-christelijke dialoog gevolgd door iftar wordt afgelast wegens de begrafenis van Mgr Leon Lemmens eerder deze dag.

De dialoogontmoeting en iftar die op vrijdag 16 juni 2017 in Brussel (Rijkeklarenstraat) gepland is, gaat wel door.