29 SYRISCHE VLUCHTELINGEN NAAR BELGIE IN KADER VAN ‘HUMANITAIRE CORRIDOR’

september 22, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Deze ochtend is op Zaventem een nieuwe groep van 29 Syrische vluchtelingen aangekomen. Ze werden overgevlogen met een lijnvlucht vanuit Turkije en kwamen ons land binnen met een humanitair visum. Het gaat om kwetsbare mensen die geen toekomst meer hadden in Syrië en nu de kans krijgen een nieuw bestaan in ons land op te bouwen. De komende dagen zullen ze asiel aanvragen.

Deze vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de overheid terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen en begeleid door katholieke parochies en gemeenschappen, onder begeleiding van Caritas.

De vluchtelingen werden verwelkomd met bloemen en cadeautjes voor de kinderen. Ze werden ontvangen door o.m. Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio, Mgr. Delville, bisschop van Luik, Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, Dhr. Echallaoui van de Moslimsexecutieve, Jack McDonald van de Anglicaanse Kerk en andere vertegenwoordigers van de erediensten. Hilde Kieboom richtte ook een woord van dank aan de talrijke mensen van de verschillende parochies die de gezinnen kwamen ophalen: “Jullie solidariteit en gastvrijheid tonen hoe menselijkheid en redelijkheid kunnen samengaan en een nieuw leven mogelijk maken voor deze vluchtelingen.”

De aankomsten van de vluchtelingen vinden plaats in het kader van de “Humanitaire Corridors”: veilige en legale vluchtwegen voor kwetsbare vluchtelingen. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met alle erkende erediensten van België, ondertekenden daarover op 22 november 2017 een akkoord: op basis daarvan worden dit jaar 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen uit Syrië en Turkije overgevlogen naar ons land. Sant’Egidio en partners staan in voor de identificatie van de vluchtelingen ter plekke en voor de organisatie van de vlucht, de Belgische overheid zorgt voor de veiligheidsscreening en het afleveren van een humanitair visum, de erediensten in ons land staan in voor opvang, en begeleiding bij asielaanvraag en integratie.

72 Syrische vluchtelingen zijn het afgelopen jaar reeds in ons land aangekomen met de Humanitaire Corridors. Enkele van deze families zijn ondertussen reeds erkend als vluchteling en zijn bereid de pers te woord te staan en hun verhaal te doen.

De teller staat nu op 101 personen. De volgende 49 vluchtelingen worden de komende weken in ons land verwacht.

Pers

Nieuwe groep van 29 vluchtelingen aangekomen op Zaventem (De Standaard, 22/09)

Sint-Egidiusgemeenschap vangt nieuwe groep van Syrische vluchtelingen op (VRT, 22/09)

29 Syrische vluchtelingen aangekomen op Zaventem in kader van humanitaire corridor (De Morgen, 22/09)

Nieuwe groep van 29 Syrische vluchtelingen aangekomen op Zaventem (Het Nieuwsblad, 22/09)

29 Syrische vluchtelingen aangekomen op Zaventem in kader van humanitaire corridor (HLN, 22/09)

 

Foto’s 

Colloquium “Sant’Egidio: Prayer, Poor, Peace”

september 18, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag, stelt Sant’Egidio zich voor aan Leuven: aan de stad en de universiteit.

Uitnodiging tweetalig-page-001

Start inschrijvingen taalschool Yaguine & Fodé

augustus 30, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Binnenkort start een nieuw schooljaar van de Taalschool ‘Yaguine en Fode’, mondelinge taalbeheersing Nederlands en conversatielessen voor nieuwkomers.

Inschrijven voor deze taallessen kan op zaterdag 1 september 2018 van 9u tot 10u30 uur, ingang via Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen.

De lessen vinden plaats iedere zaterdag van 10u30 tot 12u30.

De lesgevers zijn vrijwilligers die dit gratis in hun vrije tijd doen

Folder

Wandeling ter herdenking van de holocaust

augustus 21, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Op zondag 2 september 2018 vond in Antwerpen een herdenkingswandeling plaats ter herinnering aan de deportatie van joden tijdens WO II. Onder de noemer ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen’ organiseerde Sant’Egidio deze herdenkingswandeling naar jaarlijkse traditie in samenspraak en vriendschap met de Joodse gemeenschap.

Een 200-tal mensen, kinderen, jongeren, ouderen, nieuwe en oude Antwerpenaren en mensen van verschillende geloofsovertuigingen stapten mee op onder het motto “Wie vergeet is gedoemd om te herhalen”. Onder de aanwezigen bevonden zich ook vice-premier Kris Peeters en leden van het Antwerpse schepencollege.

Voor de synagoge aan de Van den Nestlei, die op Paasmaandag 1941 het doelwit was van een pogrom, heette Willy Kahan, secretaris-generaal van de Israëlitische gemeente Shomre Hadas, de deelnemers welkom in naam van de joodse gemeenschap.

De wandeling eindigde aan het Monument van de Gedeporteerden aan de Belgiëlei, waar enkele toespraken gehouden werden. Hilde Kieboom, voorzitter Sant’Egidio, lichtte toe wat het belang is van deze jaarlijkse herdenking: “Op een moment dat vrijwel alle overlevenden van de kampen overleden zijn, groeit het risico dat ook de herinnering aan de gruwel van de uitroeiingskampen en van de racistische politiek vervaagt. Zo dreigt het anti-dotum tegen het gif van geweld, agressie en oorlog te verwateren, terwijl we het net vandaag nodig hebben.” Ook opiniemaker Rik van Cauwelaert benadrukte het belang om te blijven luisteren naar de getuigenissen van wie de holocaust van nabij heeft meegemaakt.

Ook de bisschop van Luik, Mgr Jean-Pierre Delville sprak de aanwezigen toe en herinnerde aan het feit dat zijn voorganger, Mgr Kerkhofs tijdens de Tweede Wereldoorlog, de rabbijn van Luik, Joseph Lebkifker, zijn vrouw en zijn twee kinderen opnam in zijn bisschopwoning en hen gedurende heel de oorlog beschermd heeft.

Na een minuut stilte voor de oorlogsslachtoffers, legden kinderen en ouderen van verschillende origine en geloofsovertuigingen samen bloemen neer aan de voet van het monument. Om nooit te vergeten.

Toespraken

Jean-Pierre Delville

Rik Hoet

Willy Kahan

Hilde Kieboom

Rik Van Cauwelaert

Foto’s:

Feestelijke opening ‘Laudato Si’

augustus 21, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

 

Feestelijke opening ‘Laudato Si’, waar sociaal kwetsbare mensen en tweedehandsspullen een nieuw leven krijgen   

Tussen de hoogbouw op de Antwerpse Linkeroever werd afgelopen zaterdag 15 september het sociaal-ecologische project Laudato Si’ feestelijk geopend.

Laudato Si’ is een innovatief socio-ecologisch initiatief waar een tiental sociaal kwetsbare mensen worden tewerkgesteld. Laudato Si’ zet ook in op het milieu, via hergebruik en recyclage, en op gemeenschapsopbouw in de wijk.

Concreet worden in Laudato Si’ tweedehandskleding en gebruikte spullen ingezameld, gesorteerd en te koop aangeboden (in samenwerking met Kringwinkel-Antwerpen). Daarnaast komen er een naai- en hersteldienst en een verhuis- en klusjesservice (in samenwerking met Kamiano). Er is ook een gezellige coffeecorner voorzien waar buurtbewoners van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.

Er was bijzonder veel belangstelling voor het openingscolloquium.

Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf aan hoe dit project bruggen bouwt tussen oud en nieuw, tussen stad en periferie, tussen arm en rijk en tussen Kerk en samenleving.

Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio, schetste hoe het project tot stand kwam in de schoot van de jarenlange ervaring van de Sant’Egidio aan de zijde van kansarme en kwetsbare mensen. “Elke mens, ook zij die minder productief op de arbeidsmarkt zijn, heeft een talent. Met de fantasie van de liefde willen we dit naar boven brengen, zodat er geen menselijk potentieel verloren hoeft te gaan.”

De decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, Johan De Tavernier, schetste hoe de ecologische bekering binnen de Kerk tot stand kwam, zoals we die ook terugvinden in de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, waarnaar dit project genoemd is.

Josse Van Steenberge, ererector Universiteit Antwerpen, hield een vurig pleidooi om iedere burger het recht op arbeid, op ‘gezond’ werk te geven, in plaats van een gewaarborgd inkomen. Iedereen kan iets betekenen voor de samenleving.

Psychiater Dirk De Wachter sloot het colloquium af met de prachtige woorden: “Dit soort initiatieven houdt de wereld gaande. Het heil van de wereld komt van bottom-up initiatieven die de wereld dragen, van de kleine goedheid van nederige mensen, van kleine, concrete daden van barmhartigheid.”

Dit project kwam mede tot stand dank zij private giften van bedrijven, waaronder Total.

Laudato Si is geopend op woensdag en vrijdag, telkens van 14u tot 18u.                     
Ernest Claesstraat 5, Linkeroever

Toespraken

Johan Bonny

Hilde Kieboom

Johan De Tavernier

Josse Van Steenberge

Dirk De Wachter

Foto’s:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Sant’Egidio

juni 28, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Zomer in Solidariteit 2018

juni 25, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

De Gemeenschap van Sant’Egidio organiseerde ook tijdens de zomervakantie tal van activiteiten en vakanties met kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking.

- Van 29 juni tot 3 juli gingen ouderen en vluchtelingen van Leuven op vakantie naar De Haan.

- Van 30 juni tot 4 juli gingen jongeren van de ‘Friends’ (12-15 jarigen) van Hoboken en Mechelen naar Malmedy.

- Van 30 juni tot 3 juli organiseerden vrijwilligers een vakantie met ouderen van Brussel naar Amel.

- Van 30 juni tot 4 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ van Merksem.

- Van 30 juni tot 4 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ van Linkeroever.

- Van 1 juli tot 5 juli gingen jongeren van de ‘Friends’ (12-15 jarigen) van Antwerpen-Centrum, Merksem, Borgerhout en Linkeroever naar Nieuwpoort.

- Van 1 tot 5 juli organiseerden vrijwilligers een vakantie met de ouderen van Merksem in Westmalle.

- Van 5 tot 9 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ van Borgerhout.

- Van 5 tot 9 juli organiseerden jongeren een vakantie voor de kinderen van de ‘School van Vrede’ vann Hoboken.

- Van 5 tot 10 juli vond de vakantie plaats van de ‘Amici’ in Nieuwpoort. Vrijwilligers en mensen met een beperking gaan samen op reis.

- Van 6 tot 10 juli organiseerden vrijwilligers een vakantie met de ouderen van Antwerpen-Centrum, Berchem en Hoboken in Westmalle.

- Van 9 tot 13 juli organiseren vrijwilligers een vakantie met de ouderen van Borgerhout in Spa.

- Van 12 tot 16 juli gaan jongeren uit heel Europa voor een jongerenontmoeting naar Rome.

- Op 21 juli gaan de ‘Volkeren van Vrede’ (nieuwkomers van verschillende culturen en overtuigingen) op culturele uitstap naar Leuven.

 

350.000 euro voor preventie van HIV bij moeders en kinderen in Mozambique

juni 11, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, kent Vlaanderen een subsidie toe aan de vzw Viva Africa voor het project ‘Improving women’s health’ in Mozambique. “Het initiatief focust op preventie van moeder en kind op overdracht van HIV, een van de grootste obstakels voor de ontwikkeling van Mozambique. Naast behandeling van HIV breidt het project nu ook uit met screening en behandeling van baarmoederhalskanker”, aldus minister-president Bourgeois.

De vzw Viva Africa is opgericht door Sant‘Egidio die sinds 1976 in Mozambique aanwezig is en over een grote expertise op het terrein beschikt. Minister-president Bourgeois bezocht het project dat de naam ‘DREAM’ draagt vorige zomer.

“Tijdens mijn bezoek aan Mozambique kon ik de positieve resultaten van dit initiatief ter plaatse vaststellen. Het project kiest voor een praktijkgerichte aanpak en werkt nauw samen met de lokale inwoners. Op die manier ontwikkelde Viva Africa een duurzaam zorgtraject dat een breed draagvlak kent bij de lokale bevolking”, vervolgt minister-president Geert Bourgeois. “Sinds de start van ‘DREAM’ zijn ruim 50.000 kinderen gezond geboren van moeders met HIV. Het project levert dus een belangrijke bijdrage in de strijd tegen HIV en is een grote hoop voor de toekomst van Mozambique.”

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking kiest voor een duidelijke geografische en thematische focus waardoor middelen heel effectief ingezet worden. “De focus ligt op een directe doelgroep van 8.200 vrouwen en 400 jonge meisjes met een geografische focus op Maputo-stad”, besluit minister-president Bourgeois.

Bezoek van minister-president Bourgeois aan DREAM

34 SYRISCHE VLUCHTELINGEN NAAR BELGIE IN KADER VAN ‘HUMANITAIRE CORRIDOR’

juni 7, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

Deze namiddag is op de Nationale Luchthaven van Brussel-Zaventem een nieuwe groep van 34 Syrische vluchtelingen aangekomen. Ze werden overgevlogen met een lijnvlucht vanuit Turkije en kwamen ons land binnen met een humanitair visum. Het gaat om tien families (19 volwassenen, waaronder enkele ouderen en 15 kinderen/jongeren), die geen toekomst meer hadden in Syrië en in moeilijke omstandigheden leefden in Turkije, en die nu de kans krijgen een nieuw bestaan in ons land op te bouwen. De vluchtelingen werden op voorhand ter plaatse gescreend en gebriefd door medewerkers van Sant’Egidio en Caritas en partnerorganisaties, waarbij voorrang gegeven werd aan de meest kwetsbare situaties. De Belgische overheid zorgde voor de veiligheidsscreening. De komende dagen zullen ze asiel aanvragen.
Deze vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de overheid terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen en begeleid door katholieke parochies en gemeenschappen, onder begeleiding van Caritas.

De vluchtelingen werden verwelkomd met bloemen en cadeautjes voor de kinderen. Ze werden ontvangen door o.m. Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio, Mgr. Herman Cosijns, secretaris van de Belgische bisschoppenconferentie, en Mgr Kourie, metropoliet in België van de Syrisch-orthodoxe kerk en andere vertegenwoordigers van de erediensten. Vertegenwoordigers van de ontvangende parochies en gemeenschappen kwamen de gezinnen ophalen.
 
De aankomsten van de vluchtelingen vinden plaats in het kader van de “Humanitaire Corridors”: veilige en legale vluchtwegen voor kwetsbare vluchtelingen. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met alle erkende erediensten van België, ondertekenden daarover op 22 november 2017 een akkoord: op basis daarvan worden dit jaar 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen uit Syrië en Turkije overgevlogen naar ons land. Sant’Egidio en partners staan in voor de identificatie van de vluchtelingen ter plekke en voor de organisatie van de vlucht, de Belgische overheid zorgt voor de veiligheidsscreening en het afleveren van een humanitair visum, de erediensten in ons land staan in voor opvang, en begeleiding bij asielaanvraag en integratie. De vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de Staat (Fedasil), maar zijn tijdens de asielprocedure ook financieel ten laste van de ontvangende gemeenschappen.

Eerder kwamen al 38 Syrische vluchtelingen aan. Daarmee staat het totaal nu op 72 personen. De volgende 78 vluchtelingen worden de komende weken en maanden in ons land verwacht.
Inmiddels zijn de eerst aangekomen Syrische families reeds erkend als vluchteling en werd ook de eerste baby geboren in vrede en veiligheid bij een gezin dat dankzij de Corridor naar ons land kon komen. Enkele van deze erkende gezinnen zijn nu ook bereid de pers te woord te staan en hun verhaal te doen.

Nog steeds in het kader van de “Humanitaire Corridors” werden Syrische en Eritrese vluchtelingen overgevlogen naar Italië en Frankrijk. Dit in het kader van akkoorden met de Italiaanse en Franse overheid, die Sant’Egidio afsloot in partnerschap met katholieke en protestantse kerken en hulporganisaties. Ook de kleine stadstaten Monaco, San Marino en Andorra ondertekenden onlangs elk een akkoord om een aantal families op te vangen in het kader van de Humanitaire Corridors.
 
Uniek aan het Belgische project is dat het om een partnerschap gaat met alle christelijke kerken (katholiek, protestants, evangelisch, orthodox en anglicaans), en met steun van de joodse en islamitische gemeenschappen.

Voor meer info: Christine Janssens, Gemeenschap van Sant’Egidio: 0496 21 22 04.

Foto’s

Pers

Humanitaire Corridor in De Ochtend op Radio 1

“Vierendertig Syrische vluchtelingen aangekomen in Zaventem” (VRT, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (La Libre, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (L’Avenir, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (RTL info, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (Bxl1, 8/06)

“34 Syrische vluchtelingen geland op Zaventem” (De Standaard, 7/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens sont arrivés à Bruxelles” (Le Soir, 7/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (La Derniere Heure, 7/06)

“34 Syrische vluchtelingen geland in Zaventem in kader van humanitaire corridor” (Het Laatste Nieuws, 7/06)

“Vierendertig Syrische vluchtelingen aangekomen in Zaventem” (Metro, 7/06)

Pelgrimstocht Maastricht

juni 5, 2018 by · Comments Off
Filed under: Geen categorie 

De volwassenen van Sant’Egidio die spirituele verdieping zoeken bij Sant’Egidio namen het weekend van 2 en 3 juni deel aan de Heiligdomsvaart van Maastricht. Ze begonnen met een herdenkingsgebed bij het graf van bisschop Leon Lemmens in Maasmechelen, hielden in Maastricht een reflectie  met bisschop Jean-Pierre Delville over de kerstening van onze regio langs de Maas en een gebed in de Servaasbasiliek, ze stonden stil bij de nieuwe verantwoordelijkheden waarvoor het 50ste jubileum van Sant’Egidio hen stelt en sloten af met een eucharistieviering met bisschop Mussinghof in Aken.

 

Foto’s