Gazet van Antwerpen 02/04/2014

GvA – Antwerpen drie dagen religieuze wereldhoofdstad

Meer dan driehonderd leiders en vertegenwoordigers van de grote wereldgodsdiensten komen in september van dit jaar naar Antwerpen. Daarmee is onze stad gedurende drie dagen even het wereldcentrum van de religie.


Gedurende drie dagen komen rabbijnen, kardinalen, imams, bonzes, bisschoppen, dominees en monniken vanuit heel de wereld samen. Ze gaan in Antwerpen samenzitten met humanisten en vertegenwoordigers van de politieke, culturele en economische wereld.

 "Dit is wereldwijd een van de belangrijke ontmoetingen, omdat een groot aantal religieuze leiders bij elkaar komen. En ook omdat ze met mensen uit de verschillende andere sectoren zullen praten. Dat Antwerpen er in geslaagd is om deze bijeenkomst naar hier te halen, is bijzonder", zegt Olivier Lins. Dat is de woordvoerder van de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

 Eerste Wereldoorlog

De keuze om de bijeenkomst dit jaar in Antwerpen te organiseren, heeft onder meer te maken met de honderdste verjaardagvan de Eerste Wereldoorlog.

 "Vlaanderen speelt daarin een prominente rol. Een van de thema's op de bijeenkomst is oorlog en de manier waarop we daar als religieuzen mee omgaan. Verder heeft bisschop Johan Bonny vorig jaar, tijdens de bijeenkomst in Rome, fel gepleit om dit jaar naar Antwerpen te komen", zegt Olivier Lins.

De internationale ontmoeting die voor dit jaar de naam 'Vrede is de toekomst. Religies en culturen in dialoog' meekreeg, werd in 1987 voor de eerste keer georganiseerd. "Dat was in het Italiaanse Assisi, op initiatief van Johannes Paulus II.
 Het ging toen om een ontmoeting van enkele honderden mensen. Sinds dat jaar heeft Sant'Egidio de organisatie van de ontmoetingen overgenomen.

Sindsdien lokken de bijeenkomsten al snel enkele duizenden mensen", gaat Olivier Lins verder.

 

Geen gesloten deuren

Er zullen gedurende drie dagen panelgesprekken en debatten plaatsvinden. En er is een slotceremonie op de Grote Markt voor het publiek. "Maar ook de debatten zullen toegankelijk zijn voor het publiek. Het is niet de bedoeling dat een aantal mensen zich terugtrekken in een afgesloten zaaltje om met elkaar te praten. We hopen dat er veel volk komt luisteren en meepraten", legt Olivier Lins uit.

 
Patrick Van de Perre