hln_logo 05/24/2014

Het Laatste Nieuws – Jongerendag op Internationale Vredesontmoeting nu al volgeboekt

Het loopt storm voor de jongerendag tijdens de Internationale Vredesontmoeting, begin september. Aanvankelijk hadden organisatoren Sant'Egidio en het bisdom van Antwerpen 800 plaatsen voor jongeren. Die werden inmiddels al uitgebreid tot 1.600 en zijn allemaal volboekt.


De Internationale Vredesontmoeting vindt plaats van 7 tot 9 september. Meer dan 300 vertegenwoorigers van de wereldreligies zullen dan naar Antwerpen komen, om er deel te nemen aan een dertigtal panelgesprekken, met de bedoeling het vreedzaam samenleven in tijden van globalisering en migratie te verstevigen en een krachtig antwoord te bieden op geweld en terreur, gelegitimeerd door religie. Op de laatste dag van de Internationale Vredesontmoeting staat een jongerendag gepland. Maar waren daar aanvankelijk achthonderd plaatsen voorzien voor jongeren, dan is dat aantal nu al uitgebreid tot 1.600. De organisatoren doen dat om tegemoet te komen aan de aanvragen. "We hadden de Antwerpse scholen aangeschreven om hen uit te nodigen deel te nemen aan de jongerendag", zegt Jan De Volder van Sant'Egidio. "De belangstelling blijkt enorm. Vanuit de katholieke scholen, maar evengoed vanuit de joodse en vanuit het atheneum hebben directies laten weten dat hun vijfde en zesdejaars komen." Tijdens de jongerendag zullen vredestichters getuigenissen komen afleggen. Er staat ook een interreligieuze picknick gepland op het Theaterplein en in de vooravond volgt er een vredeswandeling die halt houdt aan de verschillende gebedshuizen in de stad. De wandeling eindigt op de Grote Markt voor een slotmoment. 
VSH